top of page

Tytuł strony - rozmiar czcionki 20 - Helvetica Bold

Tytuł należy skopiować poprzez Ctrl C na kontenerze, wkleić na odpowiedniej stronie poprzez Ctrl V i zmienić na odpowiedni

Tekst na stronie:

 •  zawsze w kontenerze 

 • rozmiar czcionki 14

 • czcionka Helvetica

DworekLaszczyków.jpg
DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Biuro naszego uniwersytetu mieści się przy Al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 20 /internat Zespołu Szkół Elektrycznych/

Czynne jest w poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 - 16.00 za wyjątkiem wakacji i przerw świątecznych / kwarantanny.

Kontakt: e-mail: ponadczasem.kielce@gmail.com,

Telefon: 570-001-202

Planowane przerwy świąteczne i wakacyjne:

 1. Przerwa zimowa: 21.12.2023 - 07.01.2024

 2. Przerwa wiosenna: 26.03 - 03.04.2024

 3. Przerwa majowa: 29.04 - 05.05.2024

 4. Przerwa wakacyjna: 05.06.2024 - 08.09.2024

Poniedziałek:  od 14.00 do 16.00

Stefan Jackowski - wiceprezes (zajęcia bezpłatne)

Krystyna Wdowicz - członek Zarządu (bilety na koncerty i spektakle)

Bożena Skomra - członek Zarządu (wczasy, zajęcia płatne)

Czwartek: od 14.00 do 16.00

Barbara Wielińska - prezes Zarządu

Anna Moszyńska - sekretarz (sprawy studenckie, wycieczki zagraniczne)
Anna Białkiewicz - skarbnik (przyjmowanie wpłat  / wypłata zwrotów - tylko gotówka)

Krystyna Matysiak - członek Zarządu (zajęcia płatne, ewidencja analityczna wpłat i zwrotów)

Wszelkie opłaty można dokonać przelewem na następujące konto bankowe:

 • 85 1240 4416 1111 0011 3218 4242

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.

 Z OSTATNIEJ CHWILI

Zakończenie roku akademickiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy

W dniu 4 czerwca (wtorek) godz. 11.00 - 15.00,  zapraszamy na spotkanie integracyjne przy ognisku, które odbędzie się na polanie za Gruchawką w Rezerwacie Sufraganiec. Dojazd autobusem linii 107 z przystanku

na ul Żytniej o godz. 10:42.

***

Wyjazd do Łeby na wczasy dnia 05.06.2024 (środa)

o godz. 7:00 z parkingu przy stadionie Korona.

Na miejsce należy zgłosić się o godz. 6:45.

UWAGA! Należy wziąć ze sobą ręczniki (ośrodek nie zapewnia ręczników).

 Z OSTATNIEJ CHWILI
DworekLaszczyków.jpg

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

w dniu 14 maja 2024 godz. 14:00, Politechnika

Porządek zebrania poniżej.

***

Uwaga uczestnicy wycieczki do Albanii 

w terminie 08.05.2024 r. - 16.05.2024r. 

Wyjazd w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 17:00

Miejsce zbiórki Stacja Orlen  przy ul. Marii Konopnickiej 12

w Kielcach

 Proszę o punktualne przybycie na miejsce zbiórki!

Szczegóły: https://www.utwponadczasem.com/zagranica1

***

W dniu 16.05.2024 r. w ramach zajęć cyklicznych

„Między słowami”, Pani mgr Lidia Pasich będzie omawiać powieść  „Cień wiatru”  Carlosa Ruiza Zafóna.

Zachęcamy do zapoznania się z powieścią i aktywne włączenie w tok zajęć.

DSC_0136.JPG
 Z OSTATNIEJ CHWILI

Zakończenie roku akademickiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy

 • W dniu 27 maja (poniedziałek) godz. 11:30 do Pałacyku Zielińskiego zapraszamy na prezentację osiągnięć naszych słuchaczy. Zachęcamy do dyskusji: czekamy na propozycje nowych zajęć lub zmian w zajęciach do tej pory prowadzonych w roku akademicki 2024/2025.

 • W dniu 4 czerwca (wtorek) godz. 11.00 - 15.00,  zapraszamy na spotkanie integracyjne przy ognisku (udział bezpłatny), które odbędzie się na polanie za Gruchawką w Rezerwacie Sufraganiec.
  Dojazd autobusem linii 107 z przystanku na ul Żytniej o godz. 10:42.

Aktualności: Warto wziąć udział, przeczytać, skorzystać, powspominać ...

od 15.05.2024

Noc Muzeów w Pałacyku Zielińskiego, czyli bezpłatne zwiedzanie Muzeum Hammonda i Galerii „Dom Praczki” w sobotę, 18 maja 2024 r.

od 15.05.2024

Nowy kurs on-line - Ochrona danych osobowych – udział bezpłatny. Na zajęcia należy się zapisać przez formularz na stronie https://abcsenior.com/webinar/rodo/

od 15.05.2024

Najnowszy Biuletyn Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW nr 41, 1.2024 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi artykułami

od 10.05.2024

Zapraszamy do Muzeum Dialogu Kultur o. Muzeum Narodowego w Kielcach  na nową wystawę czasową  "Bogowie i ludzie. Rok obrzędowy w litewskiej sztuce ludowej"

od 16 maja do 20 października 2024 

od 23.04.2024

W tym tygodniu Muzeum Historii Kielc zaprasza na otwarcie wystaw:
Od 18 kwietnia do 31 maja 2024 r. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża oraz Muzeum Historii Kielc i Stowarzyszenie „Per Crucem” zapraszają do zapoznania się z wystawą „Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej”.

Info od  27.04.2024

Newsletter Gazety Senior #146 Seniorialne Nowości: Łódź zaprasza, kino i książka dla duszy i kurs na microcary

20240403_102602.jpg
 Z OSTATNIEJ CHWILI

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia p.n. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Ponad Czasem” na postawie § 27 Statutu, zawiadamia o zwołaniu

Walnego Zebrania Członków w dniu 14 maja  2024 (wtorek) o godz. 14:00

w auli 117, budynek B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W przypadku braku kworum w I terminie, posiedzenie Walnego Zebrania odbędzie się w II terminie – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania

w I terminie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania;

 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków: przewodniczącego i sekretarza;

 3. Zatwierdzenie Porządku Obrad;

 4. Wybór Komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków;

 5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok księgowy 2023;

 6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok akademicki 2023/2024

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami oraz wnioski;

 9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023;

 • Udzielenie absolutorium dla Zarządu;

 • Zmiany wysokości opłat członkowskich;

 • Wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania.

 10. Zamknięcie obrad.

SZANOWNI SŁUCHACZE !

Zarząd UTW zaprasza nowych i dotychczasowych słuchaczy

do zapisywania się na nowy rok akademicki 2023/2024.

Zapisy odbywać się będą w naszej siedzibie przy al. Tysiąclecia PP 20,

pokój nr 21 w następujących terminach w godz. 14 - 17:

Dla nowych słuchaczy

w dniach od godz. 14 do godz. 17:

 • 6 września (środa) 

 • 7 września (czwartek)  

 • 8 września (piątek) 

Dla dotychczasowych słuchaczy w dniach od godz. 14 do 17:

 • 11 września (poniedziałek) 

 • 12 września (wtorek) 

 • 13 września (środa) 

Uwagi !!!

 1. W dniu zapisu prosimy o wpłacenie rocznej składki członkowskiej, która pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 90 zł.

 2. Nowi słuchacze wnoszą składkę członkowską w wysokości 90 zł oraz wpisowe w wysokości 25 zł (wpisowe obowiązuje raz na cztery lata).

 3. Dotychczasowych słuchaczy prosimy o zabranie legitymacji członkowskiej.

 

INFORMATOR o zajęciach planowanych

w nowym roku akademickim 2023/2024

ukaże się na naszej stronie w drugiej połowie sierpnia.

Uniwersytet trzeciego wieku(2).png
Uniwersytet trzeciego wieku(1).PNG
UWAGA! Zmiany

Deklaracja członkowska

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU - ZAWIESZONE - PRZEWA WAKACYJNA

Biuro naszego uniwersytetu mieści się przy Al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 20 /internat Zespołu Szkół Elektrycznych/.

Kontakt: e-mail: ponadczasem.kielce@gmail.com, telefon: 570-001-202

Poniedziałek:  od 14.00 do 16.00

Barbara Wielińska - zastępca prezesa (zajęcia bezpłatne)

Krystyna Wdowicz - członek Zarządu (bilety na koncerty i spektakle)

Czwartek: od 14.00 do 16.00

Kazimiera Majkowska - sekretarz (sprawy studenckie, wycieczki zagraniczne)
Bożena Skomra - skarbnik (przyjmowanie wpłat  / wypłata zwrotów - tylko gotówka)

Krystyna Matysiak członek Zarządu (zajęcia płatne, ewidencja analityczna wpłat i zwrotów)

Janina Łucak - Prezes Zarządu - czwartek od 15:00 do 17:00

Wszelkie opłaty można dokonać przelewem na następujące konta:

 • konto podstawowe do wpłat na cele statutowe np. wpisowe, składki członkowskie, darowizny

      11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

 • konto pomocnicze do wpłat za zajęcia płatne np. angielski, brydż, komputery, taniec

       75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.

SZANOWNI SŁUCHACZE!
Zarząd UTW zaprasza do zapisywania się na nowy rok akademicki 2023/2024.

​ Zajęcia płatne  - opłatę za zajęcia płatne można dokonać w biurze u skarbnika w następujących dniach:

 • 18 września (poniedziałek) godz.14-17

 • 19 września (wtorek) godz. 14 - 17 

 • 20 września (środa) godz. 14 - 17

 ​Proponujemy następujące zajęcia płatne:

 • Język angielski – opłata wynosi 120,00 zł dla grupy 9-osobowej (9 zajęć 1,5h). Tworzona jest nowa grupa dla początkujących w czwartek godz. 9:00. Do pozostałych grup będziemy zapisać w miarę wolnych miejsc - pierwszeństwo mają słuchacze kontynuujący kurs.

 • Nauka gry w brydża  - zajęcia w pierwszym semestrze będą bezpłatne. Zaczynają się 12 października 2023 (10 zajęć 1,5h). Zapisy w biurze lub u kol. Krystyny M. tel. 691965123 lub e-mail na adres ponadczasem.kielce@gmail.com.

 • Nauka obsługi komputera - opłata wynosi 130,00 zł dla grupy 6-osobowej (8 zajęć 1h).

 • Pilates  - opłata wynosi 90.00 zł (9 spotkań 1h).

 • Taniec jazzowy –  opłata wynosi 100,00 zł (10 spotkań 1h).

 • Taniec solo - opłata wynosi 100,00 zł dla grupy 12-osobowej (9 spotkań 1h).

 • Taniec towarzyski - opłata wynosi 100,00 zł (10  spotkań 1h).

UWAGI!

 1. Opłata dotyczy tylko 1-go semestru  (od października do grudnia).

 2. Słuchacze chcący zapisać się na zajęcia płatne powinny opłacić roczną składkę członkowską.

 3. W przypadku osób chcących kontynuować kurs opłaty za zajęcia mogą dokonać w terminie do dnia 15 września 2023 na konto pomocnicze: 75 1600 1462 1020 6072 0000 0002 podając nazwisko i imię, nr legitymacji członkowskiej oraz nazwę zajęć.

Opis zajęć i terminy spotkań są do pobrania z poziomu zakładki Zajęcia->Zajęcia płatne

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 

Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2023/2024 we wtorek 10 października 2023 o godzinie 11:00.

Inauguracja odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury, sala kinowa.

Przerwa wakacyjna, ale zapraszamy na nordic walking i wycieczki piesze - informacja poniżej

UWAGA SŁUCHACZE !!!

Zmieniony został bank do obsługi Kieleckiego UTW "Ponad Czasem".
Wszelkie opłaty (wpisowe, składki, darowizny, wpłaty za zajęcia płatne itp.) należy dokonać przelewem na konto bankowe nr:
85 1240 4416 1111 0011 3218 4242

Ogłaszamy konkurs na zdjęcie, które będzie wizytówką  strony.
Zdjęcie powinno nawiązywać do nazwy naszego uniwersytetu Kielecki UTW "Ponad Czasem".
Zdjęcia należy przesyłać na e-mail ponadczasem.kielce@gmail.com  do dnia 30 czerwca 2024

Biuro Turystyczne HUBTOUR informuje, że posiada jeszcze 10 wolnych miejsc na wycieczkę do Londynu i Brukseli.
Termin wycieczki 31.07. – 04.08.2024r. cena wycieczki 1290 zł.
Więcej: https://www.utwponadczasem.com/wycieczki
Osoby chętne na wyjazd,  proszone są o zgłoszenie się w celu podpisania umowy -  do końca tego tygodnia -  u kol. Anny Moszyńskiej.

Są wolne miejsca na zajęciach: taniec jazzowy, taniec solo i taniec towarzyski. Kontakt Krystyna Matysiak tel.  691965123
Więcej: https://www.utwponadczasem.com/zaj%C4%99cia-p%C5%82atne

Zawiadamiamy, że  w dniu 15.02.2024 r. w ramach zajęć cyklicznych „Między słowami”, Pani mgr Lidia Pasich będzie omawiać książkę "Zabić drozda" amerykańskiej  pisarki i publicystki Harper Lee.
Zachęcamy do zapoznania się z książką i aktywnego włączenia się w tok zajęć.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie online pt: "Mój pierwszy smartfon – jak zacząć korzystać ze smartfonu i wykorzystywać jego funkcjonalności na co dzień". Szczegóły: https://abcsenior.com/webinars/wiosna2024/ lub w zakładce

Mamy nowe propozycje kulturalne - bilety u koleżanki Krystyny Wdowicz tel. 694 625 568. 
KCK: 9 marca 2024 /sobota/,  godz. 16.30  i  19.30, bilety po 55zł
KCK: 10 marca 2024 /niedziela/, godz. 16 i 20, komedia pt. Wieczór kawalerski czyli na gorącym uczynku. Bilety w cenie 60 zł
WDK: 15 marca 2024 /piątek/, godz. 19, koncert "Dla Pań! Wszystko o miłości". Koncert dofinansowywany ze środków uniwersytetu
i tak: cena biletów dla naszych słuchaczy 50zł, dla osób towarzyszących spoza uniwersytetu 70zł.
Więcej: https://www.utwponadczasem.com/koncerty-i-spektakle

Są wolne miejsca​ na wczasy -zapisujemy osoby spoza uniwersytetu:

 • Kołobrzeg hotel "Jantar" w terminie 20-29.05.2024., nowa cena bez transportu: 2260zł - jest bezpośredni dojazd pociągiem.

 • Łeba: 16-25.05.2024, cena z transportem 2290zł

 • Kudowa Zdrój: 21 - 3-.09.2024, cena z transportem: 1995zł

 • Ustroń: 19-29.10.2024, cena bez transportu wynosi 2100zł, w terminie późniejszym podany koszt transportu

Więcej: https://www.utwponadczasem.com/wczasy

Słuchacze odnawiający  legitymacje,  opłatę członkowską w wysokości 90 zł mogą dokonać przelewem na konto bankowe:
85 1240 4416 1111 0011 3218 4242 podając nazwisko, imię oraz nr legitymacji,
następnie z legitymacją i dowodem wpłaty należy zgłosić się do biura celem jej opieczętowania

ZAJĘCIA OD 5 LUTEGO DO 9 LUTEGO 2024

Zajęcia ruchowe np. wycieczki, Nordic Walking, joga itp. nie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków

i przypadków losowych. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach ruchowych  na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Zajęcia "Nauka języka angielskiego" zostają zawieszone do 31 marca 2024 ze względu na poważny problem zdrowotny prowadzącego. Zajęcia odrobione zostaną się w późniejszym terminie.

Zachęcamy do powtórki tematyki z semestru 1-go korzystając z podręcznika i aplikacji DLL-Ebook na smartfonie (w podręczniku jest dostępny kod i opis pobrania aplikacji)

Poniedziałek 5 lutego 2024 - zapraszamy na zajęcia:

 • Angielski: godz. 9:15, 12:00 i 14:30, zajęcia odwołane z powodu choroby prowadzącego

 • Malarstwo: godz. 13:00 - 15:00, Katarzyna Samczyńska, BWA, ul. Kapitulna 2

 • Rękodzieło: godz. 13:00 - 15:30,  "Szal na jedwabiu", Monika Cybulska, BWA, ul. Kapitulna 2

Wtorek 6 lutego 2024 - zapraszamy na zajęcia:

 • Taniec solo: godz. 9:45 i 11:00, prowadzący mgr Bartłomiej Szymczyk, Go4Dance, ul. Warszawska 4

 • Taniec towarzyski: godz. 10:30 - 11:30, mgr Andrzej Król, Kielecki Teatr Tańca, pl. Moniuszki 2B 

Środa 7 lutego 2024 - zapraszamy na zajęcia:

 • Angielski: godz. 12:00 i 14:00, zajęcia odwołane z powodu choroby prowadzącego

 • Wycieczka piesza "Aktywny senior":

Trasa: 

Czwartek 8 lutego 2023 - zapraszamy na zajęcia:

 • Angielski: godz. 9:00, zajęcia odwołane z powodu choroby prowadzącego

 • Pilates: godz. 9:00 - 10:00, prowadzący Sandra Zybała. Kielecki Teatr Tańca, pl. Konstytucji 3 Maja

 • Brydż: godz. 9:30 - 11:00, prowadzący Krzysztof Gałda, Internat ZSE, al. Tysiąclecia PP 20

 • Gry planszowe: godz. 10:00 - 12:00, inż. Mirosława Kowalik, Internat ZSE, al. Tysiąclecia PP 20

 • Nordic walking po lesie na Stadionie, godz. 10:00 - 11:30

Spotkanie: Drugie boisko za parkiem linowym, godz. 10.00. 

Spacer: około  2 godz. (zależy od trasy i życzeń uczestników, można spacerować bez kijków)

Prowadzący: Krystyna Matysiak

Zapraszamy wszystkich chętnych (zajęcia bezpłatne i otwarte).​

Piątek 9 lutego 2024 - zapraszamy na zajęcia: ​​

 • Chór: godz. 9:00 - 10:30, prowadzący mgr Magdalena Sitkowska, Internat ZSE, al. Tysiąclecia PP 20

 • Angielski: godz. 10:00, 12:00 i 14:00, zajęcia odwołane z powodu choroby prowadzącego

 • Taniec jazzowy: godz. 11:45 - 12:45, Kielecki Teatr Tańca, pl. Konstytucji 3 Maja

 • Wykład ""Święto na każdy dzień - luty": godz. 14:00 - 15:30, dr hab.. Małgorzata Stawiak-Ososińska, Sala konferencyjna UM, Rynek 1

 

bottom of page