Tytuł strony - rozmiar czcionki 20 - Helvetica Bold

Tytuł należy skopiować poprzez Ctrl C na kontenerze, wkleić na odpowiedniej stronie poprzez Ctrl V i zmienić na odpowiedni

Tekst na stronie:

  •  zawsze w kontenerze 

  • rozmiar czcionki 14

  • czcionka Helvetica

Przycisk należy przenieść na stronę poprzez Ctrl C, wkleić na na stronie poprzez Ctrl V.

Na stronie po naciśnięciu na przycisk i pojawieniu się Zmień tekst - wprowadzamy nazwę przycisku i link do strony lub stronę www

Zakładka powiązana i link
Zakładka powiązana i link
poprzednia
nastepna
Dowiedz się więcej i www

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ / OBEJRZEĆ / POSŁUCHAĆ / PODYSKUTOWAĆ

UWAGA! Zmiany

Deklaracja członkowska