top of page

WCZASY I SANATORIA DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU

Od dnia 15.12.2022 obowiązuje nowy Regulamin wczasów zatwierdzony przez Zarząd.

Regulamin wraz z oświadczeniem dostępny jest w zakładce Ogłoszenia UTW->Regulamin wczasów

lub na naciśnięciu przycisku poniżej.

Zasady korzystania z wczasów:

Obowiązują nowe zasady korzystania przez naszych Studentów z wczasów zgodnie z Regulaminem wczasów:

  • W pierwszej kolejności należy dokonać telefonicznego lub osobistego zgłoszenia chęci wyjazdu u Opiekuna z UTW podając:

  1. nazwisko, imię, nr legitymacji, adres zamieszkania i datę urodzenia (do ubezpieczenia) oraz
    nazwisko i imię drugiej osoby do pokoju (pokoje 2-osobowe)

  2. następnie wpłacić zaliczkę na konto lub w kasie Biura Turystycznego (dalej Biuro) . W tytule należy wpisać nr legitymacji, nazwisko i imię uczestnika, miejscowość i termin wczasów

  • Wszelkie zmiany zgłaszać do Opiekuna lub bezpośrednio w Biurze Turystycznym.

  • Można wykupić ubezpieczenie od rezygnacji wyjazdu z powodu np. choroby

Zgłoszenie chęci wyjazdu na wczasy należy dokonać u Opiekuna grupy. W kolejnych wierszach przedstawione są propozycje wczasów oraz dane Opiekuna.

Opłaty za wczasy należy dokonać na konto Biura, które organizuje wczasy. W kolejnych wierszach podany jest termin wpłaty raty oraz konto Biura. Wpłaty można dokonywać także w kasie Biura.

W tytule należy wpisać nr leg., nazwisko, imię uczestnika, miejscowość

i termin wczasów

bottom of page