top of page

WYCIECZKI AUTOKAROWE  ZAGRANICZNE W ROKU 2023

Tylko dla studentów UTW Ponad Czasem

WYCIECZKI ZAGRANICZNE - ZAPRASZAMY 

Przedpłaty na wycieczki zagraniczne w kwocie 200 zł (Paryż), pozostałe wycieczki 300 zł

należy wpłacać w terminie do 20 listopada 2022              

u kol. Kazimiery Majkowskiej, tel. 602 760 432

Czytaj więcej i wybierz

UWAGA: przedpłaty na wycieczki zagraniczne należy wpłacać w terminie do 20 listopada 202

u kol. Kazimiery Majkowskiej, tel. 602 760 432

O kolejności zgłoszeń decyduje termin wpłaty. Zapraszamy.

Wybraną ofertę można wydrukować z komputera + drukarka po wybraniu odpowiedniego przycisku.

bottom of page