top of page

WYCIECZKI AUTOKAROWE  ZAGRANICZNE W ROKU 2024

Tylko dla studentów UTW Ponad Czasem

W sprawie wycieczek zagranicznych należy kontaktować się z kol. Anną Moszyńską

w czasie dyżuru w czwartki godz. 14:00 - 16:00 lub telefonicznie: 605 464 450

UWAGA SŁUCHACZE !!!!

  • Słuchacze wyjeżdżający na wycieczkę Bruksela – Londyn. Przypominam o konieczności posiadania aktualnego paszportu. Proszę o sprawdzenie swoich paszportów.

  • Wpłatę drugiej raty na wycieczkę zagraniczną należy dokonać na konto bankowe podane w umowie z Biurem Turystycznym "HUBTOUR"

UWAGA: 

O kolejności zgłoszeń decyduje termin wpłaty. Zapraszamy.

Wybraną ofertę można wydrukować z komputera + drukarka po wybraniu odpowiedniego przycisku.

bottom of page