Zajęcia płatne w roku akademickim 2020/2021

Zapisy i odpłatność za fakultety i taniec ze względu na ograniczenie liczebności grup tylko w godzinach dyżuru Skarbnika