top of page

AKTUALNY INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2022 / 2023

Jesteśmy studentami, chociaż nie mamy indeksów, uczymy się przez całe życie. Codziennie wychodzimy z domu, aby:

 • Wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia, pozyskiwać nową wiedzę umożliwiająca poznawanie otaczającego świata i samych siebie

 • Działać – czyli przygotowywać się do skutecznego i efektywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy, kształtować takie cechy osobowościowe oraz kompetencyjne, które ochronią człowieka przed poczuciem bezradności i pozwolą szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości,

 • Żyć wspólnie – funkcjonować na zasadzie harmonijnego współistnienia, uczyć się rozwiązywać konflikty, dzięki zdobywaniu kompetencji mediacyjnych, negocjacyjnych czy społecznych (bazujących na akceptacji i tolerancji)

 • Być – dążyć do pełnego rozwoju, zdobywać umiejętności potrzebne do swobodnego funkcjonowania  w otaczającej przestrzeni

​Errata (należy poprawić na wydrukowanym Informatorze, aktualny Informator znajduje się powyżej:

 • Zmiana terminu:

 1. Wykład plenarny "Bezpieczeństwo systemu finansowego i obrotu bezgotówkowego w Polsce", mgr Łukasz Pastuszyński odbędzie się 9 grudnia 2022 zamiast 6 grudnia

 2. Taniec jazzowy rozpoczyna się dopiero 3 listopada

 • Zmiana godziny:

 1. Angielski poniedziałek grupa 12:30 rozpoczyna zajęcia o godzinie 12:00

 2. Fotografia studyjna zaczyna się o 11:00 zamiast o 10:00

 3. Brydż zaczyna się o 10:00 zamiast 10:30

 4. Fotografia zaczyna się o 13:30 zamiast o 14:00 - od drugiego semestru

 • Zmiana dnia i godziny:

 1. Gry planszowe odbywają się: piątek godz. 10:00 - 11:30, Internat ZSE, al. Tysiąclecia PP 20 (zmiana od 10.11.2022)

 • Zmiana miejsca i prowadzącego:

 1. Taniec jazzowy odbywa się czwartek, godz. 9:30 - 10:30, Anna Piotrowska, Szkoła KTT, pl. Konstytucji 3 Maja 3

 • Nowe zajęcia:

 1. Taniec solo - druga grupa, wtorek godz. 10:45

 2. Chór - poniedziałek godz. 11:30 - 13:00, Internat ZSE, al. Tysiąclecia PP 20. spotkania wg przekazanego wykazu

 3. Rękodzieło - poniedziałek godz. 14:00 - 16:00, BWA, ul. Kapitulna 1, spotkania raz w miesiącu

 4. Angielski dla początkujących - piątek godz. 14:00 - 15:30

 • Zajęcia zlikwidowane:

 1. Nauka obsługi komputera: godz. 14:45 - 15:45

bottom of page