INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2021 / 2022

Jesteśmy studentami, chociaż nie mamy indeksów, uczymy się przez całe życie. Codziennie wychodzimy z domu, aby:

  • Wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia, pozyskiwać nową wiedzę umożliwiająca poznawanie otaczającego świata i samych siebie

  • Działać – czyli przygotowywać się do skutecznego i efektywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy, kształtować takie cechy osobowościowe oraz kompetencyjne, które ochronią człowieka przed poczuciem bezradności i pozwolą szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości,

  • Żyć wspólnie – funkcjonować na zasadzie harmonijnego współistnienia, uczyć się rozwiązywać konflikty, dzięki zdobywaniu kompetencji mediacyjnych, negocjacyjnych czy społecznych (bazujących na akceptacji i tolerancji)

  • Być – dążyć do pełnego rozwoju, zdobywać umiejętności potrzebne do swobodnego funkcjonowania  w otaczającej przestrzeni