top of page

AKTUALNY INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2023 / 2024

zostanie umieszczony w drugiej połowie sierpnia

Jesteśmy studentami, chociaż nie mamy indeksów, uczymy się przez całe życie. Codziennie wychodzimy z domu, aby:

  • Wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia, pozyskiwać nową wiedzę umożliwiająca poznawanie otaczającego świata i samych siebie

  • Działać – czyli przygotowywać się do skutecznego i efektywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy, kształtować takie cechy osobowościowe oraz kompetencyjne, które ochronią człowieka przed poczuciem bezradności i pozwolą szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości,

  • Żyć wspólnie – funkcjonować na zasadzie harmonijnego współistnienia, uczyć się rozwiązywać konflikty, dzięki zdobywaniu kompetencji mediacyjnych, negocjacyjnych czy społecznych (bazujących na akceptacji i tolerancji)

  • Być – dążyć do pełnego rozwoju, zdobywać umiejętności potrzebne do swobodnego funkcjonowania  w otaczającej przestrzeni

Powyżej znajduje się aktualny Informator.

Korekta do Informatora papierowego:

Zmiana terminów wykładów na Politechnice Świętokrzyskiej

Wykłady z 24.10.2023, 14.11.2023 i 24.04.2024 - odwołane

Wykład z 07.11.2023 przeniesiony na 14.11.2023

Wykład z 09.04.2024 przeniesiony na 16.04.2024

Zmiana rozpoczęcia godziny zajęć:

Taniec solo: wtorek godz. 9:45-10:45 i 11:00-12:00

Malarstwo: 13:00 - 15:00

Rękodzieło: 13:00 - 14:30

Brydż: 9:30 - 11:00

Nauka obsługi komputera: 9:30, 10:45, 12:00 i 13:15

Taniec jazzowy: godz. 11:45 - 12:45, prowadzący Sandra Zybała, KTT, pl. Konstytucji 3 Maja

bottom of page