INFORMATOR W ROKU AKADEMICKIM 2021 / 2022

Errata:

  1. Zajęcia z Fotografii zaczynają się 25 października, a nie 18 października

  2.  Wykład plenarny z dnia 22 października przesunięty na 29 października

  3.  Zmienione zostały godz. zajęć z angielskiego w poniedziałek (13:00 na 12:30 i 15:00 na 14:30)

 Po  wybraniu zakładki Informator pojawi się (tylko pierwsza strona z 8)  

Komputer

Zgodnie z opisem na górze pliku można zmienić stronę, pobrać, wydrukować,  wybrać prezentacje itd - patrz opisy na górze pliku.

Komórka 

W celu otrzymania takiej samej postaci, jak na komputerze należy kliknąć na górze pliku. Wczyta się wtedy  https://wiclabs-pdf=dev.appspot.com i pojawi się plik z możliwościami, jak na komputerze.

Tekst można powiększyć przy użyciu znaku + (plus).