top of page

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW UTW "PONAD CZASEM"

Poniedziałek:  od 14:00 do 16:00

Stefan Jackowski - wiceprezes (zajęcia bezpłatne)

Krystyna Wdowicz - członek Zarządu (bilety na koncerty i spektakle)

Bożena Skomra

Czwartek: od 14:00 do 16:00
Anna Moszyńska - sekretarz (sprawy studenckie)
Anna Białkiewicz - skarbnik (przyjmowanie wpłat / wypłata zwrotów)

Krystyna Matysiak członek Zarządu (zajęcia płatne, ewidencja analityczna wpłat/zwrotów)

Barbara Wielińska - prezes

Wszelkie opłaty można dokonać u skarbnika w biurze UTW 

w czwartki w godz. 14.00 - 16.00 (tylko gotówka)

lub przelewem na następujące konta:

  • konto podstawowe do wpłat na cele statutowe np. wpisowe, składki członkowskie, darowizny

      11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

  • konto pomocnicze do wpłat za zajęcia płatne np. angielski, brydż, komputery, taniec

       75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.

bottom of page