top of page

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW UTW "PONAD CZASEM"

Planowane przerwy świąteczne i wakacyjne:

  1. Przerwa zimowa: 21.12.2023 - 08.01.2024

  2. Przerwa wiosenna: 25.03 - 03.04.2024

  3. Przerwa majowa: 29.04 - 05.05.2024

  4. Przerwa wakacyjna: 01.06.2024 - 01.09.2024

Poniedziałek:  od 14:00 do 16:00

Stefan Jackowski - wiceprezes (zajęcia bezpłatne)

Krystyna Wdowicz - członek Zarządu (bilety na koncerty i spektakle)

Bożena Skomra - członek Zarządu (wczasy, zajęcia płatne)

Czwartek: od 14:00 do 16:00
Anna Moszyńska - sekretarz (sprawy studenckie)
Anna Białkiewicz - skarbnik (przyjmowanie wpłat / wypłata zwrotów)

Krystyna Matysiak członek Zarządu (zajęcia płatne, ewidencja analityczna wpłat/zwrotów)

Barbara Wielińska - prezes

Wszelkie opłaty można dokonać u skarbnika w biurze UTW 

w czwartki w godz. 14.00 - 16.00 (tylko gotówka)

lub przelewem na konto:

      85 1240 4416 1111 0011 3218 4242

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.

bottom of page