top of page

INFORMACJE Z OGÓLNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ  UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

od 15.05.2024

 

Szanowni Państwo,
 

Szanowni Państwo

 

w załączeniu przesyłamy najnowszy Biuletyn Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń

UTW nr 41, 1.2024 rok.

 

W tym numerze tematem przewodnim jest polityka senioralna w Polsce.

 

Wśród innych tematów poruszanych w biuletynie znajdują się:

- O konferencji "Przemoc wobec osób starszych"

- O przemocy domowej wobec osób starszych

- O zimowej Senioriadzie na Podhalu w Rabce Zdroju

- O Forum Srebrnej Akademii Nauki w Dąbrowie Górniczej

i wiele innych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi artykułami.

Pozdrawiamy,

Zespół Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

od 06.07.2024

Pierwszy numer newslettera, wydawanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW

w związku z prowadzoną kampanią edukacyjno-informacyjną “Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce”. W ramach kampanii upowszechniamy materiały edukacyjne, informacje, praktyczne wskazówki i porady, a także rekomendacje podnoszące wiedzę i świadomość osób starszych  w zakresie bezpiecznego podejmowania aktywności turystycznej, kształtujące postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, przybliżające zasady funkcjonowania rynku usług turystycznych, w tym w szczególności praw, które przysługują konsumentom-turystom, a także promujące udogodnienia i rozwiązania dedykowane podróżującym seniorom.

bottom of page