top of page

INFORMACJE Z OGÓLNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ  UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

od 30.12.2023

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy najnowszy Biuletyn Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W tym numerze Biuletynu:

  • szczególnie polecamy opracowanie naukowe autorstwa dr hab. Artura Fabisia i dr Renaty Koniecznej-Woźniak pt. „Polski fenomen uniwersytetów trzeciego wieku”, w którym zawarto analizę prowadzonej przez UTW działalności edukacyjnej, jak również naukowo-badawczej, społecznej i obywatelskiej, nakierowanej na polepszenie jakości życia osób w fazie średniej i późnej dorosłości.

  • piszemy o pracach Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, działającej od 2011 roku, i o jej ostatnim posiedzeniu, które było poświęcone zjawisku przemocy domowej wobec osób starszych.

  • warto przeczytać relacje z przebiegu VI Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki,

  • polecamy ciekawe artykuły, które przesłały nam do publikacji: Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach, o międzynarodowej konferencji „Seniorzy polsko-czeskiego pogranicza”; Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, z zaproszeniem do udziału w XI Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu w Rabce-Zdroju; Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, o spektaklu słowno-muzycznym grupy teatralnej pt. „Tych miasteczek nie ma już”; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie, o wyprawie turystycznej i zwiedzaniu Jordanii; Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” o Międzypokoleniowym Turnieju Łuczniczym,

  • artykuł, z którego dowiecie się jak sprawdź, czy biuro podróży działa legalnie publikowany w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjna pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce” prowadzonej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0060/1906/UDOT/DT/BP z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zachęcamy również do przeczytania materiałów promocyjnych Partnerów, którzy wspierają naszą działalność.

W imieniu redakcji serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w redagowaniu Biuletynu.

Biuletyn można również pobrać z naszej strony internetowej: www.federacjautw.pl 

Z pozdrowieniami,
Zespół Federacji UTW

od 22.11.2023

Szanowni Państwo,

powstał kolejny numer newslettera nr 28 Federacji przygotowywanego we współpracy z firmą ADAMED S.A.

Znajdą w nim Państwo kilka ciekawych informacji z zakresu zdrowie seniora i bezpieczeństwa seniora.

 

Życzymy przyjemnej lektury.

 

z pozdrowieniami,

Zespół Federacji UTW

bottom of page