top of page

INFORMACJE Z OGÓLNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ  UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

od 30.09.2023

Szanowni Państwo,

powstał kolejny numer newslettera Federacji przygotowywanego we współpracy z firmą ADAMED S.A.

Znajdą w nim Państwo kilka ciekawych informacji z zakresu zdrowie seniora i bezpieczeństwa seniora.

 

Życzymy przyjemnej lektury.

 

z pozdrowieniami,

Zespół Federacji UTW

od 21.08.2023

Szanowni Państwo,

W nowym Biuletynie UTW nr 2/2023 znajdziecie w nim m.in. artykuły takie jak:

-Jubileusz 25-lecia UTW w Lesznie,

- Jubileusz 20-lecia UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- I Kongres Gerontologów Społecznych w Ustroniu,

- VII Kongres Gospodarski Senioralnej w Warszawie,

- Olimpiada UTW i Organizacji Pozarządowych w Łazach

 

Życzymy przyjemnej lektury.

 

z pozdrowieniami,

Zespół Federacji UTW

od 26.04.2023

Adamed Pharma S.A Partnerem Tytularnym Federacji UTW w 2023 r.

W ramach tej współpracy zachęcamy m.in. do odwiedzania stron internetowych:

https://www.adamed.com/csr/programy-spoleczne/adamed-dla-seniora

https://www.adamed.com/adamed-dla-rodziny

bottom of page