top of page

Dołącz do nas !

Opłata za rok akademicki to tylko 90 zł. Niektóre zajęcia są płatne

Jesteśmy studentami, chociaż nie mamy indeksów, uczymy się przez całe życie. Codziennie wychodzimy z domu, aby:

 • Wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia, pozyskiwać nową wiedzę umożliwiająca poznawanie otaczającego świata i samych siebie

 • Działać – czyli przygotowywać się do skutecznego i efektywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy, kształtować takie cechy osobowościowe oraz kompetencyjne, które ochronią człowieka przed poczuciem bezradności i pozwolą szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości,

 • Żyć wspólnie – funkcjonować na zasadzie harmonijnego współistnienia, uczyć się rozwiązywać konflikty, dzięki zdobywaniu kompetencji mediacyjnych, negocjacyjnych czy społecznych (bazujących na akceptacji i tolerancji)

 • Być – dążyć do pełnego rozwoju, zdobywać umiejętności potrzebne do swobodnego funkcjonowania  w otaczającej przestrzeni

   Zajęcia bezpłatne

 1. Ciekawostki kieleckie

 2. Fotografia

 3. Fotografia studyjna

 4. Gry planszowe

 5. Historia i Zabytki Kielc

 6. Historia Sztuki

 7. Literatura

 8. Malarstwo

 9. Nordic walking

 10. Podróże wirtualne

 11. Promocja zdrowia

 12. Spotkania z muzyką

 13. Turystyka piesza i rowerowa

 14. Wykłady plenarne

 15. Wokół wzornictwa

   Zajęcia płatne

   Fakultety:

 1. Język angielski

 2. Nauka gry w brydża

 3. Nauka obsługi komputera

   Taniec:

 1. Taniec solo

 2. Taniec jazzowy

 3. Taniec stepowania

 4. Taniec towarzyski

 

   Zajęcia płatne u prowadzącego

   (inne propozycje)

 1. Gimnastyka w basenie

 2. Gimnastyka na sali

 3. Joga

Każdy student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

Statut Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Ponad Czasem"

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin wczasów

Regulamin członka zwyczajnego

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

bottom of page