Dołącz do nas !

Opłata za rok akademicki to tylko 90 zł. Niektóre zajęcia są płatne

Jesteśmy studentami, chociaż nie mamy indeksów, uczymy się przez całe życie. Codziennie wychodzimy z domu, aby:

 • Wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia, pozyskiwać nową wiedzę umożliwiająca poznawanie otaczającego świata i samych siebie

 • Działać – czyli przygotowywać się do skutecznego i efektywnego wykorzystania zgromadzonej wiedzy, kształtować takie cechy osobowościowe oraz kompetencyjne, które ochronią człowieka przed poczuciem bezradności i pozwolą szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości,

 • Żyć wspólnie – funkcjonować na zasadzie harmonijnego współistnienia, uczyć się rozwiązywać konflikty, dzięki zdobywaniu kompetencji mediacyjnych, negocjacyjnych czy społecznych (bazujących na akceptacji i tolerancji)

 • Być – dążyć do pełnego rozwoju, zdobywać umiejętności potrzebne do swobodnego funkcjonowania  w otaczającej przestrzeni

   Zajęcia bezpłatne

 1. Ciekawostki kieleckie

 2. Fotografia

 3. Gry planszowe

 4. Historia i Zabytki Kielc

 5. Historia Sztuki

 6. Literatura

 7. Malarstwo

 8. Nordic Walking

 9. Prawo na co dzień

 10. Podróże wirtualne

 11. Promocja zdrowia

 12. Spotkania z muzyką

 13. Turystyka piesza i rowerowa

 14. Wykłady plenarne

 15. Spotkania wokół wzornictwa

   Zajęcia płatne

   Fakultety:

 1. Język angielski

 2. Nauka gry w brydża

 3. Nauka obsługi komputera

   Taniec:

 1. Taniec solo

 2. Taniec jazzowy

 3. Taniec stepowania

 4. Taniec towarzyski

   Kinomani ponad czasem

   Zajęcia płatne u prowadzącego

   (inne propozycje)

 1. Gimnastyka w basenie

 2. Gimnastyka na sali

 3. Joga

Po wybraniu odpowiedniego przycisku - pojawi się plik *.pdf   

Komputer

Zgodnie z opisem na górze pliku można zmienić stronę, pobrać, wydrukować,  wybrać prezentacje itd - patrz opisy na górze pliku.

Komórka 

W celu otrzymania takiej samej postaci, jak na komputerze należy kliknąć na górze pliku. Wczyta się wtedy  https://wiclabs-pdf=dev.appspot.com   i pojawi się plik z możliwościami, jak na komputerze. Tekst można powiększyć przy użyciu znaku + (plus).

Każdy student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

Statut Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Ponad Czasem" 
Klauzula informacyjna RODO
Regulamin wczasów
Regulamin członka zwyczajnego