REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN.

KIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  "PONAD CZASEM"