KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem  w życie 25.05.2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”,

Al. Tysiąclecia PP 20 w Kielcach. Kontakt z Administratorem pod telefonem +48 570 001 202.
Zmiana przepisów nie wymaga działań ze strony naszych członków.

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
Zebrane dane osobowe są nam niezbędne do zawierania umów np. w związku z koniecznością ubezpieczeń przy organizacji wczasów, wycieczek. 
Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy jego danych nie przetwarzali lub usunęli z naszej bazy – prosimy o informację.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

                                        Zarząd

·       Komputer

Po wybraniu klauzuli w postaci pliku PDF pojawi się tekst Klauzuli Informacyjnej (tylko pierwsza strona z 2), gdzie zgodnie z opisem na górze pliku można zmienić stronę, pobrać, wydrukować,  wybrać prezentacje itd - patrz opisy na górze pliku.

·       Komórka 

Po wybraniu klauzuli w postaci pliku PDF pojawi się tekst Klauzuli Informacyjnej (tylko pierwsza strona z 2).

W celu otrzymania takiej samej postaci, jak na komputerze należy kliknąć na górze pliku.

Wczyta się wtedy  https://wiclabs-pdf=dev.appspot.com i pojawi się plik z możliwościami, jak na komputerze.

Tekst można powiększyć przy użyciu znaku + (plus).