INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem  w życie 25.05.2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”, Al. Tysiąclecia PP 20 w Kielcach.
Zmiana przepisów nie wymaga działań ze strony naszych członków.
Dane, które dotychczas zebraliśmy są przechowywane pod zamknięciem
i dostęp mają tylko osoby z Zarządu. Zebrane dane osobowe są nam niezbędne do zawierania umów np. w związku z koniecznością ubezpieczeń przy organizacji wczasów, wycieczek. 
Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy jego danych nie przetwarzali, lub usunęli z naszej bazy – prosimy o informację.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

                                        Zarząd

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook