Zajęcia bezpłatne  2019 / 2020

  • Komputer

Po wybraniu Informatora w postaci pliku PDF pojawi się wykaz zajęć płatnych (tylko pierwsza strona z 2), gdzie zgodnie z opisem na górze pliku można zmienić stronę, pobrać, wydrukować,  wybrać prezentacje itd - patrz opisy na górze pliku.

  • Komórka 

Po wybraniu Informatora w postaci pliku PDF pojawi się wykaz zajęć płatnych (tylko pierwsza strona z 2).

W celu otrzymania takiej samej postaci, jak na komputerze należy kliknąć na górze pliku.

Wczyta się wtedy  https://wiclabs-pdf=dev.appspot.com i pojawi się plik z możliwościami, jak na komputerze.

Tekst można powiększyć przy użyciu znaku + (plus).

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

  • w-facebook