top of page

Integracja w czasie kwarantanny narodowej

Serdecznie zapraszamy do INTEGRACJI


W celu zachowania kontaktu między studentami oraz uruchomienia zaangażowania w życie naszego uniwersytetu, pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, proponujemy zaglądanie na naszą stronę internetową i czynne uczestniczenie w wirtualnym kontakcie. Utworzona została nowa zakładka: INTEGRACJA w której  można wybrać:

  1. Twórczość naszych studentów (wiersze, fraszki, krótkie opowiadania);

  2. Porady naszych studentów (np. ogrodnicze, kulinarne, praktyczne, prawne);

  3. Pomysły naszych studentów (np. zagospodarowania wolnego czasu, dalszej działalności naszego uniwersytetu);

  4. Obrazy i fotografie wykonane w czasie kwarantanny;

  5. Konkursy  i zaproszenia ogłoszone poza uniwersytetem;

  6. Nowe pomysły i propozycje na rok akademicki 2020/2021

Teksty do w/w podstron należy przesyłać e-mailem na adres: ponadczasem.kielce@gmail.com podając:

imię i nazwisko autora z dopiskiem czy ujawnić nazwisko czy nie, a może tylko imię lub pseudonim? Uszanujemy decyzję.

Informacja dostępna jest po naciśnięciu wybranego klawisza lub z poziomu zakładki Integracja

bottom of page