WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 

W związku z ogłoszonym w tym roku przez Rzecznika Praw Pacjenta „Rokiem Seniora”, Bartłomiej Chmielowiec zaprasza osoby starsze na bezpłatne szkolenia dotyczące praw pacjenta.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przede wszystkim prawa jakie im przysługują jako pacjentom, uzyskają praktyczne wskazówki jak mogą pokonać bariery w dostępie do leczenia oraz jak poradzić sobie w sytuacjach, które spotykają ich w systemie ochrony zdrowia.

Powiemy także o zadaniach i uprawnieniach Rzecznika Praw Pacjenta. Omówimy najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy jakie ich spotykają oraz odpowiemy na nurtujące uczestników pytania. Rzecznik zachęca do czynnej dyskusji i zadawania pytań.

Spotkania skierowane są przede wszystkim do Seniorów należących do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pacjentów zajmujących się osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi i osobami cierpiącymi na choroby rzadkie. Do udziału w szkoleniach zachęcamy także pensjonariuszy stacjonarnych ośrodków opieki nad osobami starszymi i zakładów opieki długoterminowej.

 

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

Pani Małgorzata Błaszczak

tel: 539 674 268

e-mail: szkolenia@rpp.gov.pl 

 

Ramowy program szkolenia

 Temat: BARIERY W DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SENIORÓW  – PRAKTYCZNE PORADY ICH POKONYWANIA

Czas  trwania: ok. 2 godziny (w tym 15 minutowa przerwa)

  • Rola Rzecznika Praw Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

  • Prawa pacjenta oraz ich ograniczenia w sytuacji związanej z covid-19.

  • Praktyczne wskazówki w zakresie pokonywania barier w dostępie do świadczeń zdrowotnych seniorów.

  • Analiza wybranych przypadków w formie kazusów.

  • Ćwiczenia w grupach - opcjonalnie w zależności od potrzeb zgłaszającego możliwość analizy zgłoszonych problemów.

 

Po spotkaniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Uniwersytet Warszawski w ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego" - organizuje bezpłatny kurs on-line z języka angielskiego: „KOMUNIKATYWNY SENIOR”
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego" - organizujemy bezpłatny kurs on-line z języka
angielskiego:

  „KOMUNIKATYWNY SENIOR”

Projekt organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie pozwalającym poznać podstawy języka angielskiego, coraz bardziej potrzebnego do funkcjonowania we współczesnym świecie. Do celów kursunależy rozwinięcie wiedzy i kompetencji uczestników w obszarze języka angielskiego.

--> Kurs skierowany do osób dorosłych powyżej 65 roku życia
--> Poziom kursu: początkujący/podstawowy
--> Start kursu: "od zaraz" - kurs ma formę e-learningu, po uzyskaniu dostępu do platformy uczestnik indywidualnie pracuje z zamieszczonymi materiałami
--> Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się pod adresem:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-1

Kurs ma budowę modułową, jest podzielony na 13 lekcji na które składają się: filmiki i ćwiczenia, quizy, testy i zadania. Obecna część kursu ma formę e-learningu, czyli uczestnik w dowolnym czasie opracowuje materiał dostępny na platformie (dostęp do platformy Moodle jest bezpłatny).
Jeśli sytuacja na to pozwoli, w przyszłości zaoferujemy też dwa bloki stacjonarne. Dostęp do kursu można uzyskać po zarejestrowaniu się przez formularz zgłoszeniowy:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-1

Wymagania sprzętowe do kursu: komputer z dostępem do Internetu (z możliwością regulacji dźwięku), klawiatura, myszka.

Tematyka kursu jest tak dobrana, aby zapewnić jak najszersze spektrum przydatnych zagadnień językowych dla osoby rozpoczynającej przygodę z językiem angielskim: od przedstawiania się po zakupy, wizytę w restauracji czy wyjazd.

Nasi prowadzący to kadra z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji,
Z poważaniem,

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Krzysztof Kachniarz,
Joanna Pacholska

Trening umysłów dla Seniorów

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, realizująca projekt "Siłownia Pamięci", dofinansowany ze środków ASOS, stworzyła materiały wspierające ćwiczenie pamięci oraz terapię reminiscencyjną podczas zajęć dla seniorów, w tym m.in. poradnik stanowiący niezbędne wprowadzenie do treningu umysłu z informacjami na temat rodzajów, funkcji i metodyki prowadzenia zajęć oraz scenariusze zajęć będące propozycją zajęć grupowych na cały rok kalendarzowy.

"...Treningi umysłu to różnorodne formy stymulowania ogólnej sprawności poznawczej człowieka. Ćwiczenie umysłu w zależności od stanu zdrowia, kondycji poznawczej, ale też i motywacji seniora i jego zaangażowania, może przynieść różne korzyści. Może pozytywnie wpływać na działania zamieci, może chronić przed nagłym obniżeniem sprawności Często wpływa tez na poprawę sprawności innych procesów poznawczych: myślenia czy uwagi. Może być okazją dla seniora do pracy nad sobą i odkrycia potencjału twórczego. Taki trening sprzyja również nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych czy to z uczestnikami czy prowadzącymi zajęcia..." ( ze Wstępu do "Trening dla Seniorów").

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tych materiałów w pracy edukacyjno- aktywizującej słuchaczy  Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Wstęp i Scenariusze zajęć "Treningu Umysłu dla Seniorów" są dostępne nieodpłatnie na stronie https://www.silowniapamieci.pl/

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook