Konkursy literackie i nagrody za osiągnięcia 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej... - zgłoszenia do 31 maja br.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje możliwości składania wniosków z kandydaturami do Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok. 

Nagrody przyznawane są na podstawie wniosków, które mogą zgłaszać Radni Rady Miasta Kielce, związki twórcze, stowarzyszenia kultury oraz inne organizacje i instytucje działające na rzecz kultury. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do urny przed budynkiem Urzędu Miasta ul. Strycharska 6 lub przesłać do dnia 31 maja br. na adres:

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce pok. nr 504, 512

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Referacie Kultury pod nr 41 3676608 lub 41 3676612

Listy katyńskie” - konkurs literacki Narodowego Centrum Kultury z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 

80 lat temu prawie 22 tys. polskich obywateli – jeńców wojennych, więzionych w radzieckich obozach, zostało zamordowanych przez sowietów w ramach zaplanowanej bezwzględnej akcji eksterminacji polskich elit – Zbrodni Katyńskiej. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń Narodowe Centrum Kultury organizuje konkurs literacki „Listy katyńskie”, którego celem jest poznawanie sylwetek ofiar.

 

Pamięć o tej bezprecedensowej w polskiej historii zbrodni wojennej i jej ofiarach przetrwała, pomimo prób wymazywania tragedii katyńskiej z polskiej historii przez 50 lat przez komunistyczne władze. Pielęgnowanie pamięci o niej jest dziś powinnością każdego z nas. W 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Narodowe Centrum Kultury zachęca do poznania sylwetek ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zapraszamy  do napisania listu do jednego z bohaterów zamordowanych w miejscach sowieckiej kaźni w 1940 r., którego nazwisko znajduje się w bazie ofiar Muzeum Katyńskiego (link poniżej). Może to być list do kogoś z rodziny, kogoś kto pochodził z miejscowości, w której mieszkasz, lub zaintrygował Cię na tyle, że chciał(a)byś mu coś opowiedzieć. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń wiekowych – w konkursie, który trwa do 10 maja br., może wziąć udział każdy.
 

Przydatne informacje:

 

 • Zgłoszenia mailowe przesyłamy na adres: listykatynskie@nck.pl do 10 maja 2020 r.

 • Praca konkursowa to list skierowany do jednej z ofiar Zbrodni Katyńskiej, wybranej przez uczestnika. Zakres tematów oraz nadawcę wybiera uczestnik. List może dotyczyć wspólnie spędzonych chwil, spraw, porad, opisu życia, ewentualnie wspólnych planów, wojny czy odczuwanego niepokoju. List w języku polskim, powinien być zapisany w elektronicznym pliku tekstowym, a jego objętość nie powinna przekraczać 5 000 znaków (licząc ze spacjami).

 • Biogram osoby – adresata listu można pozyskać z bazy dostępnej na stronie Muzeum Katyńskiego: http://sylwetki.muzeumkatynskie.pl/index.php?page=wyszukiwarka

 • Konkurs literacki „Listy katyńskie” jest skierowany do wszystkich grup wiekowych. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
  W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie zgody rodzica / opiekuna / przedstawiciela ustawowego takiej osoby na udział w Konkursie.

 • Nagrody główne: I miejsce – 900 złotych brutto, II miejsce – 650 złotych brutto, III miejsce – 400 złotych brutto. Przewidziana jest też możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień
  w formie publikacji NCK.

 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca br.

 

Narodowe Centrum Kultury od wielu lat podejmuje różnorodne działania dla upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej. W ramach kampanii społecznej „Pamiętam. Katyń 1940” (http://pamietamkatyn1940.pl/) pokazujemy indywidualne losy ofiar oraz ich bliskich, aby uświadomić, że w Katyniu i innych sowieckich obozach zginęli: oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, oficerowie rezerwy i elita polskiej inteligencji: urzędnicy, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, duchowni, literaci, przedsiębiorcy, leśnicy, działacze społeczni i inni. Formą podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o nich może być udział w naszym konkursie.

Nie pozwól, by czas zatarł pamięć. Weź udział w konkursie „Listy katyńskie”!

 

Regulamin i informacje o konkursie:

nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/pamietam-katyn-1940/aktualnosci/listy-katynskie-konkurs-literacki  

 

Narodowe Centrum Kultury (NCK) inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa narodowego. Jest jednym z największych animatorów życia kulturalnego w Polsce. Organizuje i współorganizuje krajowe i międzynarodowe wydarzenia: festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, konferencje. Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, szkoleniową, wystawienniczą, między innymi zarządza kultową galerią Kordegarda, gdzie prezentowane są prace czołowych polskich artystów. Aktywnie angażuje się w obchody ważnych rocznic narodowych.

Zarządza ogólnokrajowymi programami dotacyjnymi i stypendialnymi oraz projektami kulturalnymi, między innymi: Bardzo Młoda Kultura, Dom Kultury+, Kultura Interwencje, EtnoPolska, Ojczysty – dodaj do ulubionych, Młoda Polska, Gaude Polonia, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, Kadra Kultury, Archi-Przygody.

NCK posiada własne wydawnictwo, które publikuje rocznie kilkadziesiąt pozycji naukowych i edukacyjnych, poświęconych kulturze i historii, w tym kwartalnik „Kultura Współczesna”. Wiele z nich zdobywa nagrody na krajowych i zagranicznych przeglądach branżowych. NCK realizuje ponadto audycje poświęcone kulturze, dostępne w formie podcastów.

 

Kontakt:

Joanna Bancerowska                                                   
rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury                                    

tel: +48 22 21 00 169, kom: +48 602 720 193

jbancerowska@nck.pl      

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

 • w-facebook