top of page

Łeba:  06 - 14.06.2024

Biuro "BUSFERIE", ul. Paderewskiego 4d/2

Konto: 79 1140 2017 0000 4202 0310 1870

Zapisy u kol. Bożeny Skomra tel. 660244115

 

Cena: 2290zł z transportem - 10 dni (9 nocy),  3 posiłki 

  1. Wpłata zaliczki wysokości 600zł do dnia 15.01.2024

  2. Dopłata do dnia 05.05.2024

Wpłaty można dokonać:

  • na konto biura turystycznego ”BUSFERIE” 79 1140 2017 0000 4202 0310 1870

  • w kasie Biura,  ul. Paderewskiego 4d/2

Informacje o możliwości dodatkowego ubezpieczenia zawarte są w ofercie.

bottom of page