top of page

Sanatorium Ustroń:  19 - 29.10.2024

Arka Vitae S.A. - Bydgoszcz 

Konto: 23 1020 1390 0000 6002 0439 4334

Zapisy u kol. Anny Białkiewicz tel. 788613183

 

Cena: 2100zł bez transportem - 11 dni (10 nocy),  3 posiłki dziennie, 12 zabiegów rehabilitacyjnych.

  1. Wpłata zaliczki wysokości 600zł  dopiero w roku 2024

  2. Opłata za transport zostanie podana w terminie późniejszym

USTROŃ 2024.png
bottom of page