WŁADZE UNIWERSYTETU

    

  

                     ZARZĄD

                            

    

                         

             JANINA ŁUCAK   -  PREZES  ZARZĄDU                                                    

 • Barbara Wielińska – zastępca Prezesa

 • Kazimiera Majkowska – Sekretarz

 • Bożena Skomra - Skarbnik

 • Bożena Rusinowska – członek Zarządu

 • Krystyna Wdowicz – członek Zarządu

 • Teresa Ewa Ciszek-Stradomska - członek Zarządu - rezygnacja 16.07.2020 r.

 • Krystyna Matysiak - członek Zarządu
  - dokooptowanie  3.08.2020 r.

 

      

   KOMISJA REWIZYJNA:

 

 • Grażyna Broniś – przewodnicząca

 • Helena Wójcik  - członek

 • Teresa Maria Mróz - członek  

  KSIĘGOWOŚĆ:

 • Zofia Górecka

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

 • w-facebook