top of page

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN.

KIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  "PONAD CZASEM"

od 15.05.2023

Zarząd Stowarzyszenia p.n. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”, na podstawie § 27 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

w dniu 30 maja 2023 r. /wtorek/ o godz. 14:00

w auli 117, bud B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 

 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą - § 30 Statutu:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

  2. z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

 

Uchwały Walnego Zebrania - § 27 pkt. 4 Statutu – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu.​

 

Patrz § 29 Statutu zawierający wykaz kompetencji Walnego Zebrania Członków.​

Poniżej pełny tekst zawiadomienia

bottom of page