top of page

WŁADZE UNIWERSYTETU 2023/2024 - 2026/2027

ZARZĄD

BARBARA WIELIŃSKA - PREZES ZARZĄDU

  • Stefan Jackowski - wiceprezes

  • Anna Moszyńska - sekretarz

  • Anna Białkiewicz - skarbnik

  • Krystyna Matysiak - członek zarządu - informatyk

  • Bożena Skomra - członek zarządu

  • Krystyna Wdowicz - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

  • Irena Danieluk - przewodnicząca

  • Barbara Wajs - sekretarz

  • Szymon Nobis - członek komisji

PEŁNOMOCNIK

Helena Wójcik

Wszystkie osoby z Władz Stowarzyszenie pracują społecznie.

skład nowego Zarządu.JPG
bottom of page