top of page

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

2016 / 2017

W dniu 13 czerwca 2017 roku w gościnnych progach Pałacyku Zielińskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/17 Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”. Dla ponad stu osób, przybyłych na tę uroczystość Pani Janina Łucak, prezes stowarzyszenia, przygotowała piękną prezentację zdjęciową ze wszystkich dwudziestu grup tematycznych, jakie były zorganizowane w br. akademickim oraz z wycieczek, wczasów i spotkań przy muzyce. Zdjęcia przywołały wspomnienia. Niesamowite, że aż tyle działo się w minionym roku na naszym uniwersytecie. 

Po prezentacji nadszedł czas na podziękowania. Po odczytaniu listy dobroczyńców, Pani Prezes podziękowała, przybyłym na naszą uroczystość wykładowcom wręczając kwiaty oraz symboliczne podziękowania. Pani dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk z UJK dziękując za zaproszenie podkreśliła niezwykłe zaangażowanie naszej Pani Prezes

w pracę na rzecz uniwersytetu a także Zarządu biorąc pod uwagę zorganizowanie tak dużej ilości zajęć i zapewniła ze swojej strony dalszą pomoc. Pan dr Jan Główka z MHK stwierdził, że bardzo dobrze układa się współpraca z naszym uniwersytetem i także zapewnił o dalszej współpracy. Przybyli goście od wszystkich studentów otrzymali gromkie brawa. Pani Prezes podziękowała Zarządowi oraz Samorządowi i wszystkim Starostom Grup za zaangażowanie i wsparcie. W końcowej części tego bloku były podziękowania z kwiatami dla Pani Prezes oraz dla Zarządu, bowiem

dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu w pracę społeczną, kompetencji i pomysłowości nasz uniwersytet funkcjonuje bez zarzutów i cieszy się dużym zainteresowaniem. Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/17 dopełnił

piękny recital Pani Olgi Antas, która w klimacie wakacyjnym czarująco zaśpiewała popularne piosenki z różnych krajów. Wesołych wakacji i do zobaczenia w nowym roku akademickim życzyliśmy sobie wszyscy nawzajem!

bottom of page