top of page

22 maja 2023 w Pałacyku Zielińskiego odbyło się zakończenie roku akademickiego 2022/2023.

 

Najpierw Prezes Janina Łucak przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację z zajęć i różnych wydarzeń w całym roku akademickim informując, że wszyscy studenci pomyślnie zdali egzamin. Na zakończenie chór „Cantare” pod dyrygenturą Magdaleny Sitkowskiej zaśpiewał kilka wakacyjnych piosenek przeplatanych wierszami.

Wszyscy mogli podziwiać osiągnięcia artystyczne studentów. Starostowie przygotowali wystawy:

  • Wystawa obrazów -  piękne obrazy prezentujące różne techniki malarskie

  • Wystawa fotograficzna prezentująca kilkanaście zdjęć wykonanych przez naszych studentów. Swoimi zdjęciami pochwalili się: Alina Bańkowska, Jerzy Iwaniec i Ryszard Opałko. Większość zdjęć przedstawiała pejzaże, martwą naturę a także ciekawostki architektoniczne. Na zajęciach z fotografii, prowadzonych przez pracownicę Muzeum Narodowego w Kielcach Panią Izabelę Karlińską, zaznajamiani byliśmy z różnymi sposobami postrzegania rzeczywistości. Prowadząca zajęcia  zapoznawała nas z pracami wybitnych artystów fotografików z Polski i z innych krajów. Wykonując później zdjęcia o tematyce narzuconej przez prowadzącą zajęcia, próbowaliśmy nieśmiało wykorzystywać wiadomości nabyte podczas wykładów. Wśród skromnego zestawu zdjęć przekazanych na w/w wystawę można się doszukać interesującego spojrzenia na fotografowane obiekty (Ryszard Opałko).

  • Wystawa rękodzieła

Foto: Jerzy Iwaniec

bottom of page