top of page

Zajęcia płatne  w  roku akademickim 2023/2024

Zapraszamy wszystkich chętnych z aktualną legitymacją

Opłaty za zajęcia płatne w 1-ym semestrze (od października do grudnia 2023) roku akademickiego 2023/2024 , wg zasad podanych poniżej, można dokonać:

  • Informację o wolnych miejscach można uzyskać u kol. Krystyny M. tel. 691965123.

  • W przypadku osób, którzy zadeklarowali chęć kontynuacji zajęć opłaty za zajęcia mogą dokonać na konto pomocnicze: 

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002 podając nazwisko i imię, nr legitymacji członkowskiej oraz nazwę zajęć.​ Brak wpłaty do 29 września oznacza rezygnację z zajęć.

 

Proponujemy następujące zajęcia płatne:

Język angielski:

Zajęcia zaczynają się od 11 października 2023, planowane jest 9 spotkań 90 min. w grupach 9-cio osobowych , co tydzień,

Odpłatność wynosi 120,00 zł. Tworzona jest nowa grupa dla początkujących w czwartek godz. 9:00. Do pozostałych grup będziemy zapisać w miarę wolnych miejsc - pierwszeństwo mają słuchacze kontynuujący kurs.

Nauka gry w brydża:

Zajęcia w pierwszym semestrze będą bezpłatne. Zaczynają się 12 października 2023 (10 zajęć 1,5h).

Zapisy w biurze lub u kol. Krystyny M. tel. 691965123 lub e-mail na adres ponadczasem.kielce@gmail.com ;

Nauka obsługi komputera:

Zajęcia zaczynają się od 19 października 2023, planowane jest 8 spotkań 60 min. w grupach 6-cio osobowych , co tydzień,

Odpłatność wynosi 130,00 zł.

Pilates:

Zajęcia zaczynają się od 19 października 2023, planowane jest 9 spotkań 60 min. w grupie max. 20-to osobowej, co tydzień,

Odpłatność wynosi 90,00 zł.

Taniec jazzowy:

Zajęcia zaczynają się od 17 października 2023, planowane jest 10 spotkań 60 min. w grupie max. 20-to osobowej, co tydzień,

Odpłatność wynosi 100,00 zł.

Taniec solo:

Zajęcia zaczynają się od 17 października 2023, planowane jest 8 spotkań 60 min. w grupach 6-to osobowych, co tydzień,

Odpłatność wynosi 100,00 zł.

Taniec towarzyski:

Zajęcia zaczynają się od 17 października 2023, planowane jest 10 spotkań 60 min. w grupie max. 20-to osobowej, co tydzień,

Odpłatność wynosi 100,00 zł.

UWAGI!

  1. Opłata dotyczy tylko 1-go semestru  (od października do grudnia).

  2. Słuchacze chcący zapisać się na zajęcia płatne powinny opłacić roczną składkę członkowską.

  3. Zwracamy za zajęcia tylko w przypadku odwołania zajęć przez wykładowcę, nadpłaty lub pandemii.  Opuszczenie zajęć przez uczestnika nie jest podstawą do zwrotu.

bottom of page