Każdy student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

Statut Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Ponad Czasem" 

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin wczasów