·       Komputer

Po wybraniu Informatora w postaci pliku PDF pojawi się wykaz zajęć płatnych (tylko pierwsza strona z 2), gdzie zgodnie z opisem na górze pliku można zmienić stronę, pobrać, wydrukować,  wybrać prezentacje itd - patrz opisy na górze pliku.

·       Komórka 

Po wybraniu Informatora w postaci pliku PDF pojawi się wykaz zajęć płatnych (tylko pierwsza strona z 2).

W celu otrzymania takiej samej postaci, jak na komputerze należy kliknąć na górze pliku.

Wczyta się wtedy  https://wiclabs-pdf=dev.appspot.com i pojawi się plik z możliwościami, jak na komputerze.

Tekst można powiększyć przy użyciu znaku + (plus).