WCZASY      

.

.

.

.

 Koszt i rodzaj transportu uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Szczegóły wyjazdów podamy w terminie późniejszym.

Busko Zdrój Sanatorium Krystyna - 13 dniowa kompleksowa rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 - promocja obowiązuje do 30 marca - szczegóły poniżej (każdy zgłasza się indywidualnie z pominięciem UTW)