top of page
BIEŻĄCY TYDZIEŃ od 3 do 7 kwietnia

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia bezpłatne :

Poniedziałek 03.04.2023

 • Historia i zabytki Kielc: godz. 11:30 - 13:00, Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4

 • Chór: godz. 11:30 - 13:00, internat ZSE, al. Tysiąclecia P.P. 20

 • Malarstwo:  godz. 14:00- 15:30, BWA, ul. Kapitulna 2

 • Fotografia: odwołane

Plan zajęć znajduje się poniżej w rozdziale

 

Bieżący tydzień i zajęcia bezpłatne w kolejnym

Dyżury członków Zarządu

poniedziałek i czwartek

godz. 14:00 - 16:00
(skarbnik tylko w czwartki)

Kontakt:

e-mail: ponadczasem.kielce@gmail.com, telefon: 570-001-202

Studenci ODNAWIAJĄCY  legitymacje,  opłatę członkowską w wysokości 90 zł mogą dokonać przelewem na konto podstawowe:11 2030 0045 1110 0000 0286 2280 podając nazwisko, imię oraz nr legitymacji,

następnie z legitymacją i dowodem wpłaty należy zgłosić się do biura celem jej opieczętowania

Zajęcia ruchowe np. wycieczki, Nordic Walking, joga itp. nie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i przypadków losowych. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach ruchowych  na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Poniedziałek 15 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia:

 • Angielski: godz. 9:15, 12:00, 14:30, mgr Robert Waliszczak, Easy English, ul. Sienkiewicza 59 II p. ostatnie zajęcia w 2-gim semestrze

Zajęcia bezpłatne zapraszamy wszystkich chętnych:

 • Chór: godz. 10:30 - 12:00, mgr Magdalena Sitkowska, internat ZSE, al. Tysiąclecia P.P. 20

 • Ciekawostki kieleckie: przeniesione na 24.05.2023

 • Fotografia: godz. 13:30 - 15:00, mgr Izabela Karlińska, Muzeum Narodowe. pl. Zamkowy 1

 • Rękodzieło: godz. 14:00 - 16:00, Monika Cybulska, BWA, ul. Kapitulna 2 

Wtorek 16 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia:

 • Taniec towarzyski: godz. 10:30 - 11:30, mgr Andrzej Król, KTT, pl. Moniuszki 2B

 • Wokół wzornictwa: godz. 11:00 - 12:30, spotkanie powiązane z wystawą "Typografia w przestrzeni publicznej", Instytut Design, ul. Zamkowa 1, zajęcia bezpłatne zapraszamy wszystkich chętnych

Środa 17 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia:

 • Angielski: godz. 12:00, 14:00, mgr Rober Waliszczak, Easy English, ul. Sienkiewicza 59 II p.- ostatnie zajęcia w 2-gim semestrze

 • Fotografia studyjna: godz. 11:00, Internat ZSE spotkanie możliwe po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobą prowadzącą, tel. 66 55 43 138

 • Zapraszamy na wycieczkę pieszą:

Trasa: Czerwona Góra - Marmurołom Zygmuntówka - południowe stoki Zgórskich Gór - Słowik ok. 9 km
Wyjazd autobusem MPK nr 31 z dworca autobusowego o godz. 8.40
Prowadzący: Ryszard Garus

Czwartek 18 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia:

 • Taniec jazzowy: zajęcia zakończyły się w kwietniu, nie będą kontynuowane w maju z przyczyn niezależnych od uniwersytetu

 • Nauka obsługi komputera: godz. 9:30, 10:45, 12:00 i 13:15, mgr Maria Wójtowicz, ul. Sienkiewicza 59 II p., są dwa wolne miejsca na godz. 10:45 (opłata zależy od liczby zajęć do końca semestru) - ostatnie zajęcia w 2-gim semestrze

 • Brydż: godz. 10:30 - 12:00, mgr Krzysztof Gałda, Internat ZSE, al. Tysiąclecia PP 20

 • Nordic walking po lesie na Stadionie, godz. 10:00 - 12:00

Spotkanie: Drugie boisko za parkiem linowym, godz. 10.00. 

Spacer: około  2 godz. (zależy od trasy i życzeń uczestników, można spacerować bez kijków)

Prowadząca: Krystyna Matysiak

Zapraszamy wszystkich chętnych (zajęcia bezpłatne i otwarte).​

 • Taniec step: godz. 16:30 - 17:30, Marta Rolska, Szkoła KTT, pl. Konstytucji 3 Maja 3

 

Piątek 19 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia:

 • Angielski: godz. 10:00, 12:00, 14:00, mgr Rober Waliszczak, Easy English, ul. Sienkiewicza 59 II p.- ostatnie zajęcia w 2-gim semestrze

 • Wykład plenarny: godz. 14:00 - 15:30, sala konferencyjna UM, Rynek 1 - "Święto na każdy dzień roku - styczeń",
  dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska, prof. UJK, zajęcia  bez
  płatne, zapraszamy wszystkich chętnych

Sobota 20 maja 2023 zapraszamy na zabawę integracyjną z okazji zakończenia roku akademickiego do klubu "Witeź"

godz. 17:00 - 21:00, wstęp wynosi 32 zł,

Zapisy i wpłaty u Krystyny W., tel.694 625 568

Zajęcia bezpłatne od 22 do 30 maja 2023 

Poniedziałek 22 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia bezpłatne wszystkich chętnych:

 • Zakończenie roku akademickiego: godz. 11:30 - 13:00, Pałacyk Zielińskiego, Zamkowa 5

 • Malarstwo: godz. 14:00 - 15:30, Katarzyna Samczyńska, BWA, ul. Kapitulna 2

Środa 24 maja 2023 - zapraszamy na zajęcia bezpłatne wszystkich chętnych:

 • Ciekawostki kieleckie: godz. 11:30 - 13:00, mgr Iwona Grabczak, Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4

Wtorek 30 maja 2023 - zapraszamy wszystkich słuchaczy:

 • Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, od godz. 14:00. Politechnika Świętokrzyska, bud. B, aula nr 117 

Sobota 3 czerwca 2023 - zapraszamy na zajęcia bezpłatne:

Gry Planszowe godz. 10:00 - 12:00, Michał Pajek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Ściegiennego 13

bottom of page