WYSTAWY W  KIELCACH

od 21.01.2022

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac Henryka Musiałowicza,

który odbędzie się 27 stycznia o godzinie 18.00 w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej "Dom Praczki".

 

Artysta outsider zmarły w 2015 roku, całe swoje życie podporządkował tworzeniu.

Malarstwo i rzeźba Musiałowicza to bezkresny obszar skojarzeń, analogii i związków. Inspirował się naturą, jako źródłem najwyższych emocji i zachwycenia. „Słupy” stały się ucieleśnieniem nowych symboli interesujących artystę, realizując ideę pradawności, magiczności, rytualności sztuki dążącej do oddania prapoczątków.

Sztuka Musiałowicza to ponadczasowy pomost, spinający odrębność wielu tradycji, kultur i dokonań.

>> Na wystawie prezentowane będą prace, które powstały w latach 90 w pracowni w Cieńszy. Są to cykle, które Musiałowicz nazwał Słupy i Sacrum, oraz Sztandary. W pracach tych zatarły się granice między obrazem, formą rzeźbiarską, a instalacją. Budzą skojarzenia z rytualnymi totemami, kolumnami, kapliczkami lub krzyżami przydrożnymi. Jednak, nie są one ich metamorfozami, ale materializacją idei wznoszenia się - wyrazem ludzkiej tęsknoty za doskonałością.

>> Sztandary to jedna z najbardziej ekspresyjnych i dramatycznych form, jakie tworzył artysta. Umieszczone w naturalnej przestrzeni, poddane ruchom wiatru, przywołują odniesienia do tradycji chorągwi. Chorągwie symbolizują suwerenność i niezależność, a jednocześnie określają tożsamość tych, którzy pod tym znakiem występują.

>> Wystawie towarzyszy prezentacja fotograficznych portretów artysty, wykonanych przez Macieja Cieślaka w pracowni w Cieńszy na Kurpiach.

Wernisaż odbędzie się w reżimie sanitarnym.