top of page

Wycieczka dla Starostów i Zarządu
Starostowie Grup Zainteresowań oraz Zarząd i zaangażowani w pomoc dla uniwersytetu zostali zaproszeni na autokarową wycieczkę 21 maja 2019 r.  Najpierw były Chęciny, a więc: „Ścieżka Mnicha”, Klasztor Franciszkański, kościół z czasów Jana Kazimierza oraz Rynek i Niemczówka - najstarsza kamienica renesansowa miasteczka z 1570 r., gdzie obejrzeliśmy wystawę  a także film dot. historii miasta.

Kolejnym punktem wycieczki był Skansen w Tokarni czyli Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie znajduje się kilkadziesiąt drewnianych budynków, drewniany kościół z wymalowanym wnętrzem w pełni wyposażonym, młyn, zakład krawiecki, apteka itd.

Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Siedlec k/Wolicy, średniowiecznego grodu Pędzików.
Zgromadzone repliki dawnych elementów budownictwa obronnego, drewniany zamek z wieżą obronną, wioska rycerska z łaźnią i kuchnią wyposażoną w piec chlebowy, strzelnicę, namioty rycerskie budzą duże zainteresowanie. Pomiędzy drewnianymi zabudowaniami są też armaty i rzeźby plenerowe. Gospodarz chętnie prezentował zgromadzone zbiory.

Pomimo deszczowej pogody wycieczka była bardzo interesująca, za co składamy podziękowania przewodnikowi wycieczki i koledze Ryszardowi Garusowi. 

bottom of page