top of page

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZA ROK KALENDARZOWY 2020

12.08.2021 r. o godz. 16:00 w świetlicy Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. W porządku obrad było m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 r oraz zmiany w statucie. Na przewodniczącą Walnego Zebrania wybrano Kazimierę Majkowską, a na sekretarza Grażynę Wiewiór. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: Alinę Bańkowską i Szymona Nobisa. Frekwencja niewielka, dlatego Walne Zebranie odbyło się w II terminie. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. Przegłosowano
i uchwalono zmiany do statutu. Materiały do KRS przygotowały wspólnie: przewodnicząca WZ Kazimiera Majkowska i Krystyna Matysiak.
W sprawach różnych prezes Janina Łucak przedstawiła przygotowania do nowego roku akademickiego 2021/2022 wskazując na coraz trudniejszą sytuację pozyskania sal na wykłady. Zapewniła, że jeśli tylko nie będzie IV fali epidemicznej, zajęcia edukacyjne, analogiczne z lat ubiegłych, będą kontynuowane. 

 

bottom of page