Taniec - zajęcia płatne w roku akademickim 2022/2023

Zwracamy za zajęcia tylko w przypadku odwołania zajęć przez wykładowcę lub pandemii.

Opuszczenie zajęć przez uczestnika nie jest podstawą do zwrotu.

Na zajęcia płatne mogą się zapisać studenci, którzy opłacili roczną składkę członkowską za rok 2022/2023.

Proponujemy  następujące zajęcia taneczne:

  • Go4Dance: Taniec solo - opłata 75,00 zł dla grupy 12-osobowej - 9 spotkań (cena za jedno spotkanie 60 min. = 8,40, w przypadku mniejszej grupy cena może wzrosnąć))

  • Kielecki Teatr Tańca: Taniec towarzyski - Uwaga!!! Pierwsze dwa miesiące bezpłatnie - zapisy w biurze lub                            u kol. Barbary tel. 603 549 505.

  • Kielecki Teatr Tańca: Broadway jazz – 90,00 zł - 12 spotkań.  60 min.

  • Kielecki Teatr Tańca: Step – 90,00 zł - 12 spotkań, 60 min.

 

Opłaty za zajęcia płatne w 1 semestrze można dokonać

  • u skarbnika - czwartek godz. 14:00 - 16:00.

  • na konto pomocnicze: nr konta: 75 1600 1462 1020 6072 0000 0002   UWAGA! Wcześniej należy uzgodnić telefonicznie z kol. Krystyną M. 691965123, czy są wolne miejsca. Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.(nazwa zajęć, dzień, godzina)

Go4Dance: Taniec solo 60 minut

Kielecki Teatr Tańca - 60 minut

taniec towarzyski, Brodway jazz, step