top of page

Taniec - zajęcia płatne w roku akademickim 2022/2023

Zwracamy za zajęcia tylko w przypadku odwołania zajęć przez wykładowcę, nadpłaty  lub pandemii.

Opuszczenie zajęć przez uczestnika nie jest podstawą do zwrotu.

Rok akademicki 2022/2023 - semestr 2 (od stycznia do maja 2023)

  • Taniec solo - 17 spotkań 1 godz. - opłata za zajęcia jest zróżnicowana i wynosi:

  1. 134,00 zł - dla osób kontynuujących zajęcia, które wpłaciły 75 zł za semestr 1 (jest nadpłata)

  2. 142,30 zł - dla studentów zaczynających zajęcia dopiero w 2-gim semestrze

UWAGA! Istnieje możliwość uruchomienia 3 grupy na zajęciach "Taniec solo" pod warunkiem

zebrania grupy 12-osbowej - zapisy u Krystyny M. tel.691965123

  • Taniec jazzowy, taniec step, taniec towarzyski - 21 spotkań 1 godz. - opłata wynosi 150,00 zł

 

Opłaty za zajęcia w terminie do 20 stycznia można dokonać:

  1. u skarbnika - czwartek godz. 14:00 - 16:00.

  2. na konto pomocnicze: nr konta: 75 1600 1462 1020 6072 0000 0002 

Dokonując wpłat przelewem należy podać: nr legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz tytuł opłaty.(nazwa zajęć, dzień, godzina)

bottom of page