Statut Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Ponad Czasem"  w Kielcach

Nowa wersja statutu zostanie umieszczone na stronie po zatwierdzeniu zmian przez KRS