top of page

Pierwsze spotkanie organizacyjne starostów w roku akademickim 2022/2023

 

22 listopada 2022 odbyło się spotkanie starostów. Celem spotkania było:

  • zapoznanie się starostów z zarządem oraz poznanie się nawzajem

  • przypomnienie bardzo ważnej roli starostów, jako łącznika między studentami, wykładowcami a zarządem

  • organizacja zajęć płatnych w 2-gim semestrze

  • sprawy różne m.in. aktywizacja studentów, spotkanie opłatkowe

 

Foto: Jerzy Iwaniec

bottom of page