Wykaz starostów w roku akademickim 2018/2019

 

1. Angielczyk Elżbieta   - piękno i uroda

2. Barańska Małgorzata  - j.angielski

3. Chiberska Renata        - gimnastyka
4. Danieluk Irena            - fotografia

5. Jackowska Anna         - joga

6. Janaszek Ryszard        - literatura

7. Lasota Elżbieta            - rękodzieło

8. Łuksza Zbigniew         - nauka brydża

9. Matysek Alicja            - nordic walking

10.Matyszkiewicz Joanna - j.angielski

11.Musiał Grażyna          - taniec

12.Mróz Teresa                - malarstwo

13.Nobis Szymon            - taniec

14.Olesińska Lidia          - komputery

15.Olszewska-Witek Małgorzata - historia Kielc

16.Opałko Ryszard         - historia powszechna

17.Relińska Kazimiera   - taniec

18.Rutkowska Barbara   - zabawa w muzeum
19.Ryk Elżbieta              - komputery

20.Serafin Tadeusz         - j.angielski

21.Sobura Zdzisław        - wzornictwo

22.Szymańska Elżbieta   - historia sztuki

23.Szymkiewicz Paulina - aktywny mózg

24.Wesołowska Jolanta   - j.angielski

25.Wieczorek Krystyna   - promocja zdrowia

26.Wielińska Barbara      - turystyka

27.Wiewiór Grażyna        - j.angielski

28.Wójcik Helena            - komputery

29.Zielińska Grażyna       - grupa wokalna

30.Żak Bożena                 - geoedukacja 

..................................................................................

Wykaz starostów w roku akademickim 2017/2018

1. Rydz Krystyna - taniec
2. Wójcik Helena - komputery wtorek 13,15
3. Miedzak Wanda - komputery wtorek 14,30
4. Morawska Maria - komputery wtorek 15,45
5. Opałko Ryszard - komputery wtorek 17,00
6. Krzystek Krystyna - komputery środa 13,15
7. Guzik Jadwiga - komputery środa 14,30
8. Grudzień Zuzanna - komputery 15,45
9. Iwaniec Jerzy - komputery 17,00
10. Łuksza Zbigniew - brydż
11. Jarząb Jan - geoedukacja
12. Wielińska Barbara - turystyka
13. Danieluk Irena - fotografia
14. Rutkowska Barbara - Muzeum Zabawek
15. Wiewiór Grażyna - j.angielski zaawans. 13,00
16. Wesołowska Jolanta - j.angielski zaawans.15,00
17. Angielczyk Elżbieta - j.angielski początk.poniedz.
18. Matyszkiewicz Joanna - j.ang. początk. środa
19. Gołębiowska Urszula - j.niemiecki
20. Szymańska Elżbieta - historia sztuki
21. Sobczyk Mirosława - ogrodnictwo
22. Ludynia Zofia - grupa śpiewająca
23. Kwiatkowska Lucyna - taniec brzucha
24. Janaszek Ryszard - literatura
25. Szymkiewicz Paulina - aktywny mózg
26.Olszewska-Witek Małgorzata - historia Kielc
27. Lasota Elżbieta - rękodzieło
28. Wieczorek Krystyna - profilaktyka zdrowia
29. Rzesiowski Krzysztof - malarstwo
30. Jackowska Anna - joga wtorek
31. Bobek Józefa - joga czwartek
32. Koszałka Anna -wzornictwo
33. Matysek Alicja - nordic walking
34. Żak Bożena - gimnastyka

2016/2017

W dniu 19 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie Zarządu ze Starostami Grup,

na którym został wybrany nowy Samorząd Studencki.

 

 

                        

                         przewodniczący

                         Krzysztof Rzesiowski

       

 

 

                         zastępca

                         Irena Danieluk   

      

 

 

 

                           sekretarz

                         Krystyna Wieczorek

Wykaz starostów w roku akademickim 2016/2017

 

2016

W dniu 4 marca b.r. odbyły się wybory do Samorządu Studenckiego.

Spośród starostów grup zainteresowań wyłoniono naszych przedstawicieli.

Barbara Wielińska - przewodnicząca          
                                     Samorządu

  • Agnieszka Borowiecka - zastępca    przewodniczącej

  • Grażyna Wiewiór - sekretarz

  • Katarzyna Wieczorek - skarbnik

  • Elżbieta Angielczyk - członkini

ZEBRANIE STAROSTÓW

17 MAJA 2016

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

  • w-facebook