Regulaminy Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Ponad Czasem "

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków 

Regulamin Zarządu