REGULAMIN STAROSTÓW GRUP ZAINTERESOWAŃ STOWARZYSZENIA PN.

KIELECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  "PONAD CZASEM"