WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 

Na stronie znajdują się następujące propozycje:

  • Wystartuj w konkursie "Seniorzy" w akcji" - termin zgłaszania projektu do 15 marca 2020.

  • Trening umysłów dla seniorów

Wystartuj w konkursie „Seniorzy w akcji”

Zdobądź dotacje i wsparcie w realizacji projektu społecznego. Termin zgłaszania do 15 marca 2020.

 

Koleżanki i Koledzy,

 

serdecznie Was zachęcam do udziału w nowej edycji  Konkursu  "Seniorzy w Akcji". Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:
1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym

2. Działania edukacyjne i kulturalne

3. Działania na rzecz środowiska

4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym

 

Warunki uczestnictwa:

  • O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) – zwani animatorami. Animatorzy we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu starającego się o wsparcie (organizacja wspierająca).

  • Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na Konkurs.

  • Osoba będąca animatorem może w tej roli uczestniczyć nie więcej, niż w dwóch edycjach Konkursu „Seniorzy w akcji”.

 

Pozwalam sobie w załączeniu przesłać grafikę i info o Konkursie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.seniorzywakcji.pl

 

Tam też można znaleźć Regulamin, pytania oraz link do formularza listu intencyjnego, który wypełniają animatorzy on line.

http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/ 

 

  1. REGULAMIN KONKURSU - tu szczegółowy regulamin 

  2. PYTANIA - tu można zapoznać się ze wszystkimi pytaniami, które pojawią się w formularzu

  3. FORMULARZ ON-LINE - klikając na ten link wypełniamy formularz on line. 

Trening umysłów dla Seniorów

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, realizująca projekt "Siłownia Pamięci", dofinansowany ze środków ASOS, stworzyła materiały wspierające ćwiczenie pamięci oraz terapię reminiscencyjną podczas zajęć dla seniorów, w tym m.in. poradnik stanowiący niezbędne wprowadzenie do treningu umysłu z informacjami na temat rodzajów, funkcji i metodyki prowadzenia zajęć oraz scenariusze zajęć będące propozycją zajęć grupowych na cały rok kalendarzowy.

"...Treningi umysłu to różnorodne formy stymulowania ogólnej sprawności poznawczej człowieka. Ćwiczenie umysłu w zależności od stanu zdrowia, kondycji poznawczej, ale też i motywacji seniora i jego zaangażowania, może przynieść różne korzyści. Może pozytywnie wpływać na działania zamieci, może chronić przed nagłym obniżeniem sprawności Często wpływa tez na poprawę sprawności innych procesów poznawczych: myślenia czy uwagi. Może być okazją dla seniora do pracy nad sobą i odkrycia potencjału twórczego. Taki trening sprzyja również nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych czy to z uczestnikami czy prowadzącymi zajęcia..." ( ze Wstępu do "Trening dla Seniorów").

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tych materiałów w pracy edukacyjno- aktywizującej słuchaczy  Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Wstęp i Scenariusze zajęć "Treningu Umysłu dla Seniorów" są dostępne nieodpłatnie na stronie https://www.silowniapamieci.pl/

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

  • w-facebook