WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 

04.09.2021

Nabór wniosków na innowacje społeczne w obszarze włączenia społecznego - INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO- czekamy 30 września 2021

 

Szanowni państwo,

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ poszukuje pomysłów na innowacje społeczne w obszarze włączenia społecznego.

 

Czym jest włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Poszukujemy innowacji społecznych, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. 

Dodatkowo, wypracowane rozwiązania powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.  

Jak oceniamy innowacyjność?

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

  • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania.

  • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji.

  • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną.

  • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań.

  • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)

  • Finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (maksymalna kwota grantu to 100.000zł - średnia wartość grantu to 49.000zł).

Najbliższe posiedzenie Komisji Oceny Innowacji będzie poświęcone wnioskom, które zostaną złożone do 30 września 2021!

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegóły formalne, wzór wniosku, załączniki do wniosku i inne niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo tutaj: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze.

Zachęcamy też do zapoznania się z krótkim filmem dotyczącym Inkubatora: https://www.youtube.com/watch?v=GUXqAoxF_Mg.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod adresem email: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34.

 

Nabór na innowacje społeczne organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

--

 

Karolina Walocha
Inspektor ds. realizacji projektu
Dział Innowacji Społecznych

 

 (+48 12) 422 06 36 w. 34
 kwalocha@rops.krakow.pl

"ROPS. Od potrzeb do rozwiązań. Tworzymy przestrzeń do godnego życia Małopolan"

ZAPOZNAJ SIĘ:
REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTOWYCH - OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
REALIZACJA ZADAŃ POZAPROJEKTOWYCH - OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA