Zarząd

Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Ponad Czasem”

informuje, że:

zapisy na rok akademicki 2019/2020  już się zakończyły.

 

 

 

 

          ...Składka roczna – 90 zł, wpisowe 25 zł. raz na 4 lata.


...Opłatę za zajęcia płatne należy dokonać z góry za 1 semestr...

 

Uwaga!
Dokładny harmonogram zajęć do odebrania

w Biurze uniwersytetu

 

Koszulka duża.png

Uwaga! 

Siedziba biura uniwersytetu znajduje się w
internacie Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20

pokój 20, 21 /parter/. 

Ewentualne zmiany

i szczegóły dotyczące zajęć podawane będą na bieżąco na tablicy ogłoszeń

oraz

na stronie internetowej:

www.utwponadczasem.com/