top of page

O NAS

Aktualne informacje o władzach UTW Ponad Czasem znajdziesz po  naciśnięciu wybranego przycisku

lub wybraniu odpowiedniej zakładki w głównym menu

Informujemy, że od lipca 2017r. UTW "Ponad Czasem"

należy do

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

bottom of page