top of page

O NAS

Jesteśmy stowarzyszeniem pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”, które powstało we wrześniu 2015r.

Od lipca 2017r. uniwersytet należy do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu.

Nasze finanse to składki członkowskie i różne formy sponsoringu oraz społeczna praca członków.

Celem naszym jest umożliwienie członkom stowarzyszenia realizacji młodzieńczych marzeń, pełnego rozwoju, zdobywania umiejętności potrzebnych do swobodnego funkcjonowania w otaczającej przestrzeni, utrzymywania więzi towarzyskich i korzyści zdrowotnych.

Stowarzyszeniem kieruje 7-osobowy Zarząd, działający społecznie na podstawie Statutu Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania.

Przy rekrutacji nie stawiamy żadnych barier dotyczących wieku, płci, zawodu czy wykształcenia.

Co oferujemy:

  • Wykłady z różnych dziedzin nauki,

  • Wyjścia na wystawy i koncerty,

  • Sekcje zainteresowań, gdzie swoje pasje mogą rozwijać miłośnicy malarstwa, fotografii,  literatury a także brydża;

  • Osoby lubiące śpiewać mogą realizować się w chórze i prezentować przy różnych okazjach,
    nie tylko na naszym uniwersytecie;

  • Lektorat języka angielskiego na różnych poziomach;

  • Mamy zajęcia związane z ruchem, a więc: taniec, nordic walking oraz turystyka piesza i rowerowa;

  • Wypoczynek na wczasach krajowych oraz wyjazdy na wycieczki zagraniczne.

Większość zajęć jest bezpłatna. Do zajęć dodatkowo płatnych należą zajęcia taneczne, lektorat języka angielskiego i nauka gry w brydża.

 

Słuchaczem (członkiem zwyczajnym stowarzyszenia) może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację i wypełni ankietę według wzoru ustalonego przez Zarząd oraz będzie opłacać roczną składkę członkowską. Nieopłacenie składki przez okres powyżej 1 roku spowoduje skreślenie z listy słuchaczy.

Każdy nowy słuchacz składa ślubowanie według następującej roty:

„Wstępując do społeczności akademickiej Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Ponad Czasem”,  uroczyście ślubuję:

– zdobywać wiedzę i umiejętności 

– rozwijać sprawność fizyczną 

– pielęgnować przyjaźnie i więzi koleżeńskie 

– przestrzegać Statutu  i tradycji  uniwersyteckich 

– dzielić się życzliwością, emanować optymizmem i pogodą ducha”

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”

 25-314 Kielce

al. Tysiąclecia PP 20

KRS: 0000575509

REGON: 36248146

NIP: 6572919434

Telefon: + 48 570 001 202

e-mail: 

ponadczasem.kielce@gmail.com

Konto:

85 1240 4416 1111 0011 3218 4242

bottom of page