O NAS

Aktualne informacje o władzach UTW Ponad Czasem znajdziesz po  naciśnięciu wybranego przycisku

lub wybraniu odpowiedniej zakładki w głównym menu

Informujemy, że od lipca 2017r. UTW "Ponad Czasem"

należy do

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook