WYSTAWY W MUZEUM HISTORII KIELC, ŚW. LEONARDA 4

30.08.2021

Nowa wystawa planszowa Muzeum Historii Kielc:

Z okazji tegorocznych obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Muzeum Historii Kielc przygotowało wystawę planszową pt. „Kielce w czasie okupacji 1939–1945”. Jej głównym założeniem jest szerokie ukazanie problemów tego okresu – od kwestii politycznych, po społeczne i gospodarcze. Na 20 planszach przedstawiono kolejne zagadnienia związane z wojną i okupacją w Kielcach m.in.: pierwsze dni września 1939 r., życie codzienne mieszkańców, represje okupanta, działalność ruchu oporu, tajne nauczanie, zagładę kieleckiego getta. Opowieść uzupełnia ponad sto unikalnych fotografii i dokumentów. Do najciekawszych można zaliczyć niepublikowane dotąd zdjęcie Zbigniewa „Wilka” Kruszelnickiego czy fotografie ukazujące gehennę ludności żydowskiej. Wątkiem tym ukazano tragedię ludzi, którzy w dniu wybuchu wojny stanowili jedną trzecią mieszkańców Kielc. Istotną wartością zebranego materiału jest również upamiętnienie cywilów, którzy za swą patriotyczną postawę ponieśli śmierć, jak np. nauczyciele prowadzący tajne nauczanie – Stanisława Znamierowska czy Wincenty Łabuz. Swoistym podsumowaniem wystawy są współczesne fotografie przedstawiające miejsca pamięci w przestrzeni miejskiej, będące naturalnym łącznikiem przeszłości z teraźniejszością.

Wystawa będzie dostępna dla publiczności na kieleckim rynku od 31 sierpnia 2021.

okupacja_plansze_do_www_.jpg