top of page
muzeum3.jpg

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W MUZEUM HISTORII KIELC

W tym tygodniu Muzeum Historii Kielc zaprasza

  • 11 kwietnia o godz. 17 do Małej Galerii na wernisaż dorocznej wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Prace zaprezentuje ponad czterdziestu członków stowarzyszenia, a wśród nich obrazy i rysunki wykonane różnymi technikami artystycznymi, jak grafika, fotografia czy tkanina.

  • 12 i 13 kwietnia do udziału we wspólnym projekcie Instytutu Sztuk Plastycznych UJK i Muzeum Historii Kielc:

12 kwietnia 2024 r. Seminarium naukowo-metodyczne "Sztuka i zmiana społeczna"
godz. 15.30-15.50 - Oficjalne otwarcie
godz. 15.50-16.20 - "Design we wspieraniu działań społecznych" - mgr Katarzyna Szewczyk, dr hab. Anna Miarka
godz. 16.20-16.50 -  "Plakat społecznie zaangażowany. Twórczość graficzna w orbicie tematyki feministycznej i queer" -  dr Wojciech Domagalski
godz. 16.50-17.10 - Dyskusja
godz. 17.10-17.30 - Przerwa
godz. 17.30-18.00 - "Sztuka wobec zagadnienia performatyki tożsamości. Twórczość i dyskurs krytyczny gender, queer, postkolonializmu" - dr Maciej Zdanowicz
godz. 18.00-18.30 - "Portret kobiecy w sztuce współczesnej" - mgr Aleksandra Wiater
godz. 18.30-19.00  - "ArtBrut i twórczość w kryzysie psychoficznym" - mgr Michalina Kulpa
godz. 19.00-19.20 - Dyskusja i zakończenie obrad

13 kwietnia 2024 r. Warsztaty artystyczno-metodyczne "Sztuka i edukacja równościowa"
godz. 09.00-10.30 - „Fotokolaż i asamblaż w aspekcie poszukiwania złożoności i różnorodności” - dr Maciej Zdanowicz i mgr Michalina Kulpa
godz. 10.30-10.50 - Przerwa
godz. 10.50-12.20 - „Działania graficzne w zaangażowaniu społecznym: szablon, vlepka, plakat” - dr Wojciech Domagalski, dr Maciej Zdanowicz
godz. 12.20-12.40 - Przerwa
godz. 12.40-13.10 -  "O potrzebie edukacji równościowej" - dr Barbara Biskup (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)

Obydwa wydarzenia wpisują się w obszar działań uwrażliwiających społeczeństwo na zagadnienie równości i otwierających na różnorodność. Przegląd współczesnych praktyk artystycznych i projektowych, sytuujących się w obszarze sztuki, kultury wizualnej ma ukazać możliwości twórczego rozwiązywania nowych wyzwań oraz kształtowania przyjaznego każdemu człowiekowi środowiska. Spotkania z badaczami i dydaktykami z Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki UJK w Kielcach oraz osobami działającymi w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach pozwolą na zapoznanie się ze współczesnymi wynikami badań oraz metodologią tworzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych z elementami arteterapii.

W związku z realizacją tego projektu wystawa czasowa "Osobna. Jadwiga trzcińska sztuka i życie" będzie dostępna do zwiedzania w godz. 8-14, a w sobotę 13 kwietnia będzie zamknięta dla zwiedzających.

Pozdrawiam,
Alicja Ciosek
Dział Edukacji i Promocji
ciosek@mhki.kielce.eu
41 340 55 27

bottom of page