MUZEUM HISTORII KIELC, ŚW. LEONARDA 4

27 września 2020 r. (niedziela), o godzinie 11.00

Serdecznie zapraszamy na spacer historyczny śladem kieleckich tablic pamiątkowych pod przewodnictwem Marzeny Nosek z pomocą Krzysztofa Myślińskiego. Spotkanie rozpocznie się 27 września 2020 r. (niedziela), o godzinie 11.00 przed wejściem do Biblioteki Wojewódzkiej (ul. ks. Piotra Ściegiennego 13).

27 września 2020 r. (niedziela), o godzinie 12.00

Tego samego dnia (niedziela, 27 września 2020 r.) Adam Rzadkowski poprowadzi oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Sala dla kolekcjonera. Marcin Bolforski i Adam Rzadkowski". Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00.

1 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00

Urząd Miasta Kielce oraz Muzeum Historii Kielc zaprasza Kielczan na spotkanie poświęcone przyszłości Parku Miejskiego, na którym zostanie zaprezentowany projekt konserwacji Parku. Spotkanie wszystkich chętnych rozpocznie się 1 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 przed bramą Parku przy ulicy Jana Pawła II. Druga część spotkania odbędzie się w sali konferencyjnej w OMPiO na Wzgórzu Zamkowym – z tego względu liczba miejsc dla uczestników drugiej części będzie ograniczona.

3 października 2020 r. (sobota) o godzinie 16.00

Zapraszamy również 3 października 2020 r. (sobota) do naszego Muzeum na spotkanie pt Kobiety zaangażowane w ramach wystawy "Dla Przeszłości – przywrócić pamięć o przedwojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet", w którym Kamila Wojda i Marzena Nosek opowiedzą historię kielczanek działających dla lokalnej społeczności oraz kraju. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00.

4 października 2020 r. ( niedziela) o godzinie 12.00

W następną niedzielę (4 października 2020 r.) o godzinie 12.00 odbędzie się finisaż wystawy "Sala dla kolekcjonera. Marcin Bolforski i Adam Rzadkowski". Obaj kolekcjonerzy – Marcin Bolforski i Adam Rzadkowski – podczas wydarzenia opowiedzą o historii i ciekawostkach związanych z swoimi zbiorami.

Na koniec prosimy media prosimy o życzliwe zainteresowanie i szerokie rozpowszechnienie informacji w celu dotarcia do niszowych wydawnictw i autorów publikacji regionalnych:

Muzeum Historii Kielc, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach planują w początkach 2021 r. organizację już III Kieleckich Dni Książki Historycznej. Celem wydarzenia ma być prezentacja najnowszego dorobku kieleckich i regionalnych wydawnictw w zakresie historii miasta i regionu, poczynając od znanych wydawnictw uczelnianych, a na niszowych publikacjach autorskich kończąc.
Osią wydarzenia jak poprzednio będzie szereg spotkań autorskich w Muzeum Historii Kielc, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Odbędzie się też wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie na najciekawszą książkę historyczną roku w następujących kategoriach: treść, forma, kielecciana. Spotkaniom będzie towarzyszył kiermasz książki historycznej, na którym będzie można też kupić prezentowane wydawnictwa.
Organizatorzy Dni Książki Historycznej zwracają się do wydawców, autorów, czytelników oraz lokalnych bibliotek o zgłaszanie publikacji wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat zarówno do prezentacji jak i do konkursu. Informacje lub książki prosimy nadsyłać do Muzeum Historii Kielc na bieżąco.

Szczegółowy program wydarzenia i spotkań autorskich podany zostanie w terminie późniejszym.

Tom IV Serii Świętokrzyskiej:

Korespondencja rodziny Artwińskich (1889–1983). Kielce–Kraków–Lwów, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Wolańczyk, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Kielc, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 2020, ss. 336.

  

Korespondencja rodziny Artwińskich (1889–1983) jest unikalnym źródłem opisującym trzy pokolenia jednej rodziny. Życie prywatne i zawodowe Stefana Artwińskiego – ostatniego prezydenta Kielc w II Rzeczpospolitej, jego rodziców, żony oraz dzieci. W tym syna Eugeniusza, profesora neurologii oraz psychiatrii związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie.

Na kartach książki czytelnik może odnaleźć nieznane dotąd szczegóły dotyczące ich wzajemnych relacji oraz motywów działań, ponadto przesyłane wiadomości zawierają cały wachlarz emocji: troskę o drugą osobę, szacunek dla najbliższych, ale czasem też irytację i wzajemne oskarżenia.

Jest to również ciekawe źródło ukazujące dwudziestowieczną burzliwą histo­rię Polski. Okres ten przyniósł wiele zmian. Można dzięki listom zapoznać się z funkcjonowaniem i sposobem myślenia drobnej szlachty zamieszkującej gubernię kielecką końca XIX i początku XX w., następnie zobaczyć dzień powszedni inteligencji kieleckiej, krakowskiej oraz lwowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Szczególnie przejmu­jące teksty zachowały się z lat II wojny światowej. Korespondencja oddaje realia okupacji: rozpacz związaną ze stratą najbliższych, rozłąkę z rodziną, osłabienie więzi międzyludzkich i pogorszenie jakości życia. Z kolei treść powojennych materiałów to przede wszystkim zmagania z „władzą ludową”, ale także z prze­mijającym życiem. W tym kontekście publikowana korespondencja ma walory uniwersalne, ponieważ podobną drogę w XX w. przechodziło wiele innych inteligenckich polskich rodzin. Książkę uzupełnia obszerny tekst, który zawiera aktualny stan badań dotyczący Stefana Artwińskiego i jego rodziny.

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook