top of page

Instrukcja HTLM

Ustawienie parametrów  WORD - jednorazowo

Po uruchomieniu „wejścia do działania na plikach” na dole ekranu pojawi się możliwość wyboru „Opcje programu WORD”, gdzie w zakładce:

  1. „Popularne” należy w polu <Wybierz języki, które chcesz używać w pakiecie> w okienku <Włączone języki edycji> zostawić tylko Polski (Polska)

  2. „Zaawansowane” poszukać pola <Opcje sieci Web” i wybrać w zakładce <kodowanie> „Unicode (UTF-8)” oraz zaznaczyć znacznik „Zawsze zapisuj strony WEB przy użyciu kodowania domyślnego”

WIX: Tworzenie strony do wczytywania pliku HTLM - Skopiować poniższy wzór i wkleić go na wybranej stronie

Tworzenie pliku HTLM do wklejenia na wybranej stronie 

  1. Zapisywanie pliki *.docx, jako HTLM - po uruchomieniu opcji „Zapisz jako” wybierz pasek<Zapisz jako typ> i po pojawieniu się wykazu  wybrać „ Strona sieci WEB (*.htm, *.htlm)” i zapisać plik na dysku lokalnym.

  2. Otworzyć plik pusty, zamknąć *.htlm

  3. Uruchom  „Dysk Google” i prześlij tam plik *.htlm

  4. Otwórz plik *.htlm i  po pojawieniu się kodu, skopiuj go do otwartego pustego pliku.

WIX: Zapisywanie / aktualizacja strony​

  1. Na wybranej stronie kliknij na na wzór HTLM

  2. Pojawi się [Edytuj tekst], gdzie należy usunąć klawiszem [Del] wyświetlany kod i wkleić kod skopiowany kod HTLM z pliku bez nazwy

  3. Nacisnąć przycisk [Aktualizuj]

  4. Pojawi się nowy/poprawiony tekst na stronie

ŻYCZENIA  - trzeba przesłać, jako PDF - jedna strona

bottom of page