INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2019 / 2020

9 października 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”. W uroczystości wzięli udział studenci
i zaproszeni goście. Prezes Janina Łucak w przemówieniu inauguracyjnym nadmieniła, że uniwersytet liczy obecnie 550 studentów i zorganizowanych jest 30 grup zainteresowań. Goście w krótkich wystąpieniach wyrażali uznanie dla tak dobrze działającej organizacji, kierując pod adresem pani prezes wiele pochwalnych słów. Po złożonym ślubowaniu przez nowo przyjętych studentów Grupa Wokalna odśpiewała „Gaudeamus igitur”,
a dr Krzysztof Adamczyk dokonał oficjalnego otwarcia roku akademickiego. Wykład historyka sztuki Anny Koryckiej „Zrozumieć obraz” w sposób edukacyjny zakończył tę podniosłą uroczystość. 

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook