top of page

Jednodniowa  wycieczka  do  Zamościa odbyła się 23 kwietnia 2022.

Wycieczka, w trakcie której zwiedziliśmy najważniejsze, najpiękniejsze i najciekawsze atrakcje niezwykłego miasta – Perły Renesansu ZAMOŚCIA – miasta idealnego. W trakcie wycieczki zobaczyliśmy Rynek Wielki, Muzeum Zamojskie, Katedrę, Akademię i Pałac Zamojskich, Synagogę, Rynek Solny i Rynek Wielki, Arsenał.

Zespół urbanistyczny zamojskiego Starego Miasta, z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości w 1992 roku został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (do dziś jako jeden z jedynie szesnastu obiektów w Polsce). Miasto zostało założone w XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego, na szlaku handlowym łączącym Europę Zachodnią i Północną z Morzem Czarnym. Zamość, wzorowany na włoskim modelu miasta idealnego, zbudowany przez pochodzącego z Padwy architekta Bernardo Morandiego, stanowi doskonały przykład miasta renesansowego z końca XVI w., które zachowało pierwotny plan, fortyfikacje oraz liczne budowle, łączące włoskie i środkowoeuropejskie tradycje architektoniczne.

W wycieczce  uczestniczyły 22 osoby.

bottom of page