top of page

Dzień Kobiet 2018 – koncertowo


     Z okazji Dnia Kobiet i … Mężczyzn  Zarząd Kieleckiego UTW „Ponad Czasem” zorganizował dla  słuchaczy wyjście do Filharmonii Świętokrzyskiej za „pół ceny” tzn. połowę biletu dofinansowano ze środków uniwersytetu. Był to koncert muzyki amerykańskiej. Pod dyrekcją Mariusza Smolija grała orkiestra FŚ utwory m.in. G. Gershwina, L. Bernsteina, A. Coplanda. Piosenki śpiewał polski baryton Grzegorz Kołodziej. Z koncertu skorzystało 150 osób.

S
R
P
N
M
L
K
J
I
H
E
G
D
F
B
A
C
bottom of page