Komputery - zajęcia płatne w roku akademickim 2021/2022

W roku 2022 zajęcia będą odbywały się wg planu w Informatorze.

W roku 2021 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia zajęć z komputerów we wtorki wykładowca przedstawił tylko 4 terminy dla jednej grupy zamiast 9-ciu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań dla poszczególnych grup (grupa to pierwotnie ustalona godzina we wtorek). Za 5 niewykorzystanych zajęć zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku wątpliwości zapraszamy w czwartek 28.10.2021 godz. 13.30 - 15.00 w celu ustalenia / zmiany grupy.