Kielecka Rada Seniorów
i Karta Seniora

Celem Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie miasta Kielce.
      W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków.
Członkowie Kieleckiej Rady Seniorów pełnią dyżur w każdy

  • - wtorek w godz. 10.00 - 12.00

  • - czwartek w godz. 13.00-15.00

 

w budynku MOPR-Śródmieście przy ul. Kościuszki 25 pokój 9, telefon: 41/34 335 30

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Kielce

 

INFORMACJA

dot. KARTY  SENIORA

 Zgodnie z informacją MOPR-u Kieleckie Karty Seniora wydawane są przez wszystkie Kluby Seniora
w Kielcach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
Do korzystania z Karty Seniora uprawnione są osoby które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Kielc. Wymagane osobiste stawiennictwo do dowolnego Klubu Seniora z dokumentem tożsamości.

 

                                               J.Ł.

Copyright © 2016

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 "Ponad Czasem"

Nr konta bankowego podstawowego:

11 2030 0045 1110 0000 0286 2280

Nr konta bankowego pomocniczego:

75 1600 1462 1020 6072 0000 0002

  • w-facebook