top of page

CENTRUM EDUKACYJNE IPN "PRZYSTANEK HISTORIA"

od 20.05.2023

Szanowni Państwo,

we wtorek 23 maja 2023 roku o godzinie 17.00 serdecznie zapraszamy na promocję książki pt. „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” autorstwa Marcina Łuczkowskiego. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach. Wstęp wolny.

 

O zawartości książki, a także o specyfice działalności politycznej, oddziaływaniu społecznym i aktywności gospodarczej ziemian w II Rzeczypospolitej dyskutować będą: dr Marcin Łuczkowski ‒ autor monografii oraz dr Marcin Chorązki ‒ historyk zajmujący się dziejami tego środowiska w burzliwym XX w. Spotkanie poprowadzi dr Robert Piwko z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach.

Punktem wyjścia do rozmowy będą tezy, wnioski oraz postulaty badawcze zaprezentowane na kartach przywołanej publikacji. O znaczeniu tej książki świadczy fakt, że po wielu latach przedstawiciel młodszej generacji historyków podjął trud uzupełnienia dotychczas funkcjonujących ustaleń na temat miejsca i roli ziemian w życiu publicznym Kielecczyzny.

 

Proszę o przekazanie tej informacji i zaproszenia za pośrednictwem Państwa mediów społecznościowych i portali internetowych. Będziemy wdzięczni za taką formę wsparcia naszych inicjatyw.

 

Informacje nt książki o ziemiaństwie:

 

Praca dr. Marcina Łuczkowskiego stanowić może swoisty podręcznik do historii II Rzeczypospolitej, której dzieje zostały zaprezentowane są przez pryzmat procesów zachodzących wśród ziemiaństwa Kielecczyzny. W pracy dokonano charakterystyki tego środowiska, omówiono formy ich aktywności w samorządzie terytorialnym, gospodarczym i zawodowym oraz podjęto rozważania na temat działalności politycznej. Dopełnienie stanowią opisy efektów pracy ziemiaństwa w organizacjach społecznych i religijnych.

Jednym z ciekawszych wątków podjętych przez historyka była kwestia rozbieżności postawa tego środowiska wobec konieczności wyboru modelu uczestnictwa w życiu politycznym tworzącej się Niepodległej. Podstawowym czynnikiem różnicującym wówczas ziemian była odpowiedź na pytanie o skuteczność prowadzenia pracy politycznej w oparciu o „własne” ‒ ziemiańskie stronnictwo. Zastanawiano się, czy może efektywniejszym rozwiązaniem jest dołączanie ziemian do stronnictw reprezentujących szersze grupy społeczne. Różnice występujące na tym polu pogłębił w przyszłości zamach stanu przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego oraz przejęcie władzy przez piłsudczyków. Stosunek ziemian do sanatorów stał się jedną z ważniejszych kwestii w historii międzywojennej Polski.

Opisując zachodzące procesy historyczne dr Marcin Łuczkowski nie zapomina o ludziach i ich biografiach. Również w trakcie dyskusji uczestnicy postarają się przywołać sylwetki wyróżniających się ziemian: polityków, społeczników i gospodarzy, którzy związani byli z Kielecczyzną.

Rozważania o znaczeniu ziemian w II Rzeczypospolitej nieodparcie prowadzić muszą do stawiania pytań o sytuację ziemian podczas okupacji niemieckiej oraz okoliczności zniszczenia tego środowiska w pierwszych latach zniewolenia komunistycznego.

Praca dr Marcina Łuczkowskiego jest solidnym opracowaniem historycznym. Jej podstawę stanowi dysertacja doktorska przygotowana pod opieką naukową dr. hab. prof. UJK Jerzego Gapysa. Książka posiada gruntowną podstawę bibliograficzną i archiwalną. Autor przebadał rozproszone zbiory wspomnień i pamiętników, dokonał analizy materiałów archiwalnych wytworzonych przez urzędy państwowe i instytucje władzy samorządowej. Przeprowadził kwerendę w materiałach licznych partii i stronnictw politycznych oraz organizacjach społecznych działających wśród ziemian.

 

Pozdrawiam

Dariusz Skrzyniarz

Asystent prasowy

 

Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia"

ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce

tel. 696 826 381

kom. 791 945 177

kom. 600 176 077

od 25.04.2023

 

Szanowni Państwo,

 

 

we wtorek 25 kwietnia 2023 r., o godz. 18.00 w kinie Fenomen w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbędzie się inauguracja VIII edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”, traktujących o najnowszej historii Polski. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

W programie przeglądu znajdują się filmy Macieja Barczewskiego, Davida Blair’a, Roberta Glińskiego, Anny Kazejak, Jana Jakuba Kolskiego, Michała Kwiecińskiego, Krzysztofa Langa, Jana Matuszyńskiego, Bohdana Poręby, Michała Rosy, Jakuba Skoczenia i Andrzeja Wajdy. Poruszają one problematykę walk Polaków w okresie zaborów o odzyskanie przez Polskę niepodległości, czasów II wojny światowej oraz zawiłych losów Polski i Polaków w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Każdy seans poprzedzony będzie wstępem historyka, zaś po pokazie planowana jest dyskusja z udziałem widzów. Pokazy filmowe są okazją do spotkania miłośników filmu oraz historii, rozszerzenia wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz dyskusji i wymiany myśli. Tematyka prezentowanych obrazów często odwołuje się do uroczystości rocznicowych, zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych.

Na wszystkie projekcje wstęp jest wolny. Seanse rozpoczynają się w wybrane wtorki każdego miesiąca o stałej porze, o godz. 18.00. Szczegółowe informacje w kinie Fenomen (Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 2) oraz w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach (Aleja Na Stadion 1) i Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach (ul. Warszawska 5).

Terminarz VIII edycji Przeglądu Filmów Fabularnych

„Historia w filmie”:
1.     „Ułaskawienie”, reż. Jan Jakub Kolski, 25.04.2023 (wtorek)
2.    „Żeby nie było śladów”, reż. Jan P. Matuszyński, 16.05.2023 (wtorek)
3.    „Mistrz”, reż. Maciej Barczewski, 13.06.2023 (wtorek)
4.    „Cudak”, reż. Anna Kazejak, 11.07.2023 (wtorek)
5.    „Pierścionek z orłem w koronie”, reż. Andrzej Wajda, 1.08.2023. (wtorek)
6.    „Hubal”, reż. Bohdan Poręba, 5.09.2023 (wtorek)
7.    „303. Bitwa o Anglię”, reż. David Blair, 17.10.2023 (wtorek)
8.    „Piłsudski”, reż. Michał Rosa, 14.11.2023 (wtorek)
9.    „Chrzciny”, reż. Jakub Skoczeń, 12.12.2023. (wtorek)
10.    „Filip”, reż. Michał Kwieciński, 23.01.2024 (wtorek)
11.    „Zieja”, reż. Robert Gliński, 20.02.2024. (wtorek)
12.    „Marzec „68”, reż. Krzysztof Lang, 12.03.2024. (wtorek)

Organizatorami przeglądu są Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Na filmowe spotkania zapraszamy raz w miesiącu, od kwietnia 2023 do marca 2024 r.

Pozdrawiam

 

Dariusz Skrzyniarz

Asystent prasowy

 

Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia"

ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce

tel. 696 826 381

kom. 791 945 177

kom. 600 176 077

Stopka_600x2552_3f0c01c1-2b73-46a3-bfc3-59aad83c1dde.jpg

od 05.04.2023

 

Szanowni Państwo,

Oddział IPN w Krakowie oraz Delegatura IPN w Kielcach zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów w XII edycji nagrody honorowej Świadek Historii. Jest ona wręczana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętnienia historii narodu polskiego. Laureatem może być m.in. osoba czy stowarzyszenie. Wnioski należy przesyłać do 31 maja 2023 roku.

 

W załączniku przesyłam pismo Pani Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Doroty Koczwańskiej-Kality w sprawie zgłoszeń do nagrody.

Więcej informacji o nagrodzie Świadek Historii, regulamin, wzory wniosku można znaleźć na stronie internetowej:

https://kielce.ipn.gov.pl/kie/aktualnosci/180033,XII-edycja-nagrody-Swiadek-Historii-Zgloszenia-do-31-maja-2023.html

 

Pozdrawiam

Dariusz Skrzyniarz

Asystent prasowy

Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia"

ul. Warszawska 5, 25-512 Kielce

tel. 696 826 381

kom. 791 945 177

kom. 600 176 077

bottom of page