top of page

INFORMATOR - plik PDF

  • Komputer

Po wybraniu Informatora w postaci pliku PDF pojawi się Harmonogram (tylko pierwsza strona), gdzie zgodnie z opisem na górze pliku można zmienić stronę, pobrać, wydrukować,  wybrać prezentacje itd - patrz opisy na górze pliku.

  • Komórka 

Po wybraniu Informatora w postaci pliku PDF pojawi się Harmonogram (tylko pierwsza strona).

W celu otrzymania takiej samej postaci, jak na komputerze należy kliknąć na górze pliku. Wczyta się wtedy  https://wiclabs-pdf=dev.appspot.com i pojawi się plik z możliwościami, jak na komputerze. Tekst można powiększyć przy użyciu znaku + (plus).

bottom of page