top of page

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2023 / 2024

IX  Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”.

10 października 2023 (wtorek) o godz. 11 w WDK odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”.

c.d opisu nastąpi

Po bardzo interesującym wykładzie Prezes podziękowała słuchaczom za liczne przybycie na uroczystość życząc zdrowia i miłego studiowania na uniwersytecie.

Foto. Jerzy Iwaniec

bottom of page