top of page

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

2023 / 2024

IX  Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Kieleckiego UTW „Ponad Czasem”.

W dniu 15.10 2023 r. w sali kinowej WDK w Kielcach słuchacze UTW „ Ponad Czasem” zainaugurowali nowy rok akademicki 2023/ 2024.

Inaugurację rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego przez wszystkich zebranych. Następnie Anna Moszyńska, sekretarz Zarządu UTW  powitała słuchaczy i zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Marek Słoń, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Bożena Szczypiór, wiceprezydent Miasta Kielce oraz Jerzy Chrobot, właściciel Agencji POPART. W uroczystości uczestniczyła również Pani Janina Łucak, wieloletnia prezes Kieleckiego UTW „Ponad Czasem” .

W dalszej części uroczystości głos zabrała Prezes UTW „ Ponad Czasem”  Barbara Wielińska. W imieniu swoim i nowego Zarządu Uniwersytetu, serdecznie powitała słuchaczy i zaproszonych gości. Zaprezentowała nowo wybrany Zarząd, podała informacje o programie działania Uniwersytetu, zawartym w opracowanym  Informatorze na rok akademicki 2023/2024, aktualnej liczbie słuchaczy oraz liczbie słuchaczy, którzy po raz pierwszy wstąpili w nasze szeregi.

Następnie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych słuchaczy, w imieniu których rotę ślubowania wygłosili:

Ostrowska Bożena, Skrzypczak Bogusława, Kaczor Henryk.

Po ślubowaniu, chór uniwersytecki odśpiewał Gaudeamus Igitur, a Prezes Barbara Wielińska ogłosiła Rok Akademicki 2023/2024 za otwarty.

 W drugiej części uroczystości głos zabierali zaproszeni goście.

 W swoich wystąpieniach podkreślali ogromne znaczenie Uniwersytetu  w rozwijaniu    zainteresowań i pasji seniorów, dawania  możliwości spotykania ciekawych ludzi, nawiązania znajomości i przyjaźni oraz wychodzenia z kręgu samotności. Życzyli wszystkim słuchaczom dużo zdrowia, zadowolenia i radości, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Wykład inauguracyjny „ Co mówią nam media? Co my mówimy mediom?” wygłosiła  dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak.

Na zakończenie uroczystości Prezes Barbara Wielińska podziękowała wszystkim za liczny udział w uroczystości i zaprosiła do aktywnego udziału w zajęciach Uniwersytetu.

Foto. Jerzy Iwaniec

bottom of page